Viện KSND thị xã Phú Thọ ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

09:55 - Thứ Năm, 21/07/2022

Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết  việc yêu cầu hủy hết hôn trái pháp luật”  giữa:  người yêu cầu là chị Cù Thị Chang, sinh năm 1990, trú tại: Khu Ngọc Tháp, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Anh: Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 05/02/1992, trú tại: xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, và chị: Phạm Thị Tuyết Mai, sinh năm:1992 , trú tại: Khu 14, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ nhận thấy cán bộ tư pháp- hộ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã không tiến hành xác minh tình trạng hôn nhân thực thế của công dân, vi phạm quy định Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 123 ngày 15 tháng 11 năm 2015  của Chính Phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch dẫn đến tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Xuân Huy cấp giấy xác nhận sai tình trạng hôn nhân là chưa kết hôn cho anh Nguyễn Văn Hùng. Khi có được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, anh Hùng đã sử dụng giấy xác nhận này đăng ký kết hôn với chị Phạm Thị Tuyết Mai tại UBND xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ vào ngày 06/7/2021 trong khi anh Hùng vẫn đang có quan hệ hôn nhân hợp pháp với chị Cù Thị Chang. Sau khi phát hiện sự việc, chị Chang đã có văn bản khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa anh Nguyễn Văn Hùng và chị Phạm Thị Tuyết Mai.

Để bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đã ban hành Kiến nghị số 204 ngày 28/5/2022 đề nghị chủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao chỉ đạo, quán triệt Chủ tịch UBND xã Xuân Huy, cán bộ công chức tư pháp – hộ tịch của UBND xã Xuân Huy thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tồn tại đã xảy ra đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn;  Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn huyện Lâm Thao tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh để thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong công tác quản lý về hộ tịch nói chung và công tác cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nói riêng.

Sau khi nhận được Kiến nghị của Viện KSND thị xã Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao đã có công văn tphản hồi chấp nhận toàn bộ nội dung kiến nghị của Viện KSND thị xã Phú Thọ./.

                                                                               

                                   Phạm Ngọc Hoa – KSV Viện KSND thị xã Phú Thọ