Viện KSND thị xã Phú Thọ kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Thọ

04:31 - Thứ Hai, 20/06/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, trên cơ sở Quyết định số 54/QĐ-VKSTXPT và Kế hoạch số 55/KH-VKSXPT ngày 19/5/2022 của Viện KSND thị xã Phú Thọ. Viện KSND thị xã Phú Thọ đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam quý II/2022 (từ 01/03/2022 đến 30/5/2022), tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Thọ.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Hồng -  Phó Viện trưởng VKSND thị xã Phú Thọ công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Nội dung kiểm sát về tình hình chấp hành pháp luật của Nhà tạm giữ gồm: Việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cụ thể như: Việc tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định tại Điều 16 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an; việc thực hiện các quy định về hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam của cơ sở giam giữ theo quy định tại Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Kết quả công tác phân loại quản lý, thực hiện chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người dưới 18 tuổi theo quy định tại các điều 18, 19, 33, 35 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an; việc trích xuất, chuyển giao và tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thăm gặp thân nhân, người bào chữa…theo quy định tại các điều 20, 21, 22  Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 và Thông tư số 34/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an; việc quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định tại Điều 24 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; việc tuần tra, canh gác; kiểm tra người, đồ vật, tư trang người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi ra, vào buồng giam giữ theo quy tại Thông tư số 22/2016/TT-BCA ngày 16/6/2016 và Thông tư số 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an; việc thực hiện quy định về dân chủ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại cơ sở giam giữ theo quy định tại Thông tư số 81/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an; Kiểm sát về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam quy định tại nghị định 113/2021/NĐ-CP ngày 14/12/2021; về việc tiếp nhận và giải quyết  khiếu nại, tố cáo; tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ ban  hành Kết luận số 66/KL- VKS ngày 30/5/2022, Nhà tạm giữ tiếp thu kết luận của Đoàn, với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện ngày càng tốt hơn công tác tạm giữ, tạm giam; quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong thời gian tới.

                                                 Hoàng Tiến Hòa- Viện KSND TX Phú Thọ