Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

08:37 - Thứ Sáu, 14/01/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện KSND tối cao, Kế hoạch của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 11/01/2022 Viện KSND TX Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ; đồng chí Lê Anh Thọ - Trưởng phòng 1 Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện việc đổi mới trong tổ chức Hội nghị, Viện KSND TX Phú Thọ đã tóm tắt kết quả công tác trong năm 2021 bằng video clip. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và trật tự xã hội trên địa bàn thị xã Phú Thọ; bên cạnh đó tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tập thể Viện KSND TX Phú Thọ đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành giao. Năm 2021, đơn vị được Viện trưởng KSND tỉnh Phú Thọ công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

Sau phần báo cáo kết quả công tác năm 2021, thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Quang Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND TX Phú Thọ đã triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị. VKSND TX Phú Thọ xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản trong năm 2022 là: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đồng thời, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, đồng chí Viện trưởng trực tiếp phụ trách công tác Kiểm sát án DS, HC, LĐ & KDTM;  tăng cường xây dựng kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

          Hội nghị đã nghe 03 ý kiến tham luận về thực tiễn kết quả công tác, cách làm hay của các đơn vị để đạt được kết quả công tác trong năm 2021 cũng như các đề xuất, kiến nghị để làm tốt hơn nữa trong năm 2022.

 
 

 

Kiểm sát viên của đơn vị tham luận tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương các thành tích cũng như sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể đơn vị, đồng chí yêu cầu trong năm 2022 đơn vị cần chủ động tiếp cận, bám sát ý kiến chỉ đạo của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Phú Thọ để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghiệp vụ, kết quả năm sau cao hơn năm trước, các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên cần nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cùng tập thể Viện KSND thị xã Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
 

 

Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ dự và phát biểu tại Hội nghị

 
 
 

Đại diện Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ trao Quyết định công nhận tập thể lao động suất sắc cho đơn vị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh - Viện trưởng VKSND thị xã Phú Thọ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Khoa- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đồng thời đồng chí cũng khẳng định với vai trò của người đứng đầu đơn vị cùng công chức, người lao động của Viện KSND thị xã Phú Thọ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

 

     Phạm Ngọc Hoa – Viện KSND thị xã Phú Thọ