Chi bộ Viện KSND thị xã Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021.

02:57 - Thứ Sáu, 17/12/2021

Được sự nhất trí của của Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ, ngày 09/12/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Phú Thọ, đồng chí Đinh Hoàng Giang, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy Phú Thọ. Về phía Chi bộ: có Đồng chí Lê Hồng Minh, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ - Chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chi ủy và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Tường Linh – Chi ủy viên, trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, năm 2021, tập thể Chi ủy đoàn kết, lãnh chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao; triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, các Đảng viên trong Chi bộ đã thể hiện lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, luôn nói, viết, làm theo đúng quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và nêu cao phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đề nghị cấp trên công nhận Tổ chức Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 
 
 
Đ/c Phan Tường Linh – Chi ủy viên, trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thị ủy Phú Thọ ghi nhận kết quả đạt được của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ trong năm 2021. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên; triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thì Chi bộ cần tập trung làm tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý Đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tiến. Trong năm 2022, tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đối mới hình thức sinh hoạt Chi bộ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

 

                                           Bùi Thị Trang- Kiểm tra viên Viện KSND thị xã Phú Thọ