Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Phú Thọ

03:03 - Thứ Hai, 09/08/2021

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Công an Thị xã Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Với mục đíchđánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan cùng các Kiểm sát viên, Chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự.

 
 
Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá về quá trình 05 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, nhìn chung công tác thi hành án dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình thực hiện Quy chế, các Ngành đã thường xuyên phối hợp, có sự trao đổi, thống nhất phương án giải quyết tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Bên cạnh đó công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, hoạt động phối hợp trong cưỡng chế thi hành án… được các Ngành chú trọng, thực hiện có hiệu quả. Quan hệ phối hợp được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của từng ngành được đề cao, cụ thể như: Viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Phú Thọ để thực hiện tốt việc kiểm tra, đối chiếu xác định số Bản án có hiệu lực pháp luật tương ứng với quyết định thi hành án dân sự phải thi hành; phối hợp trong xác minh điều kiện thi hành án, trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp trong nghiên cứu hồ sơ và tham gia tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự….

 
 

Thông qua thực hiện Quy chế, công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về Thi hành án dân sự nói riêng đã được liên ngành chú trọng thực hiện. Về cơ bản, các nội dung đề nghị phối hợp của các cơ quan Thi hành án dân sự đều được các cơ quan thực hiện nghiêm túc. Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc được rút ra từ thực tiễn qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực trên cơ sở các quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự. Tại Hội nghị sơ kết, đại diện Lãnh đạo liên ngành đã thống nhấtký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành số 59/QCPH ngày 24/8/2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất và đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

 

                                                 Lê Trung Kiên – Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ