Viện KSND thị xã Phú Thọ ban hành Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất.

04:48 - Thứ Năm, 29/07/2021

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ nhận thấy: Ủy ban nhân dân xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ chưa thực hiện đúng các quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở theo quy định tại Điều 202 của Luật đất đai năm 2013, Điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27, điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ), cụ thể như: thành phần tham gia hòa giải không đúng quy định, không có sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, tiến hành hòa giải tranh chấp đối với thửa đất không nằm trong địa giới hành chính của xã Văn Lung.

Việc thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã Văn Lung không đúng quy định dẫn đến một số vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ đã thụ lý sau đó ra quyết định đình chỉ giải quyết để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án.

Để công tác hòa giải của Ủy ban nhân dân xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật góp phần bảo về quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự trong các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, ngày 01/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đã ban hành Kiến nghị phòng ngừa số 93/KN-VKS-DS, đề nghị Chủ tịch UBND xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ thực hiện những giải pháp sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra để khắc phục vi phạm nêu trên và thực hiện đúng các quy định về công tác hòa giải ở cơ sở nhất là những vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai.

2. Tăng cường tập huấn kiến thức về công tác hòa giải cho cán bộ làm công tác hòa giải tại cơ sở của Ủy ban nhân dân xã Văn Lung.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật hòa giải ở cơ sở tới người dân để họ đến Uỷ ban nhân dân xã hòa giải theo đúng quy định.

Sau khi nhận được Kiến nghị phòng ngừa của Viện KSND thị xã Phú Thọ, ngày 15/7/2021, UBND xã Văn Lung đã có Công văn số 114/CV-UBND với nội dung nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm những thiếu sót trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai. Đồng thời, ngày 14/6/2021 UBND xã đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã và Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, về việc kiện toàn tổ hòa giải ở các khu dân cư với mục đích tăng cường hiệu quả công tác tuyền truyền, hòa giải tại cơ sở góp phần hạn chế các tranh chấp phát sinh trên địa bàn.

 

Bùi Thị Trang – Kiểm tra viên Viện KSND thị xã Phú Thọ