Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021

11:16 - Thứ Hai, 25/01/2021

           Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 22/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Hoa – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đỗ Văn Hiên – Trưởng phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí Viện trưởng, Phó viện trưởng cùng toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ.

 

Đ/c Lê Hồng Minh – Viện trưởng VKSND thị xã Phú Thọ khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ, trình bày báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2020. Trong năm, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra; tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các khâu công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của thị xã Phú Thọ nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Đồng chí Nguyễn Quang Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã Phú Thọ, trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ. Kế hoạch đã bám sát việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 13/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021; quán triệt thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” của ngành Kiểm sát nhân dân; xác định các giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ yêu cầu chính trị địa phương.

Đồng thời, tại hội nghị, các đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đã tham luận về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 của từng khâu công tác, đề xuất các giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 của đơn vị.

 
 
Đ/c Phạm Thị Kim Hoa - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Hoa – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ghi nhận kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đặt ra, khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2020.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Thay mặt đơn vị đồng chí cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

                                                                                                    Bùi Thị Trang/ Kiểm tra viên