Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật

11:37 - Thứ Sáu, 03/07/2020

 Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 04/QĐ-CCTHADS ngày 26/6/2020 của Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ, sáng ngày 26/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ. Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng tài sản của các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật tại Kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ.


Kiểm sát thành phần hội đồng tiêu hủy

Tang vật, vật chứng là các chai nhựa; áo; gạch; lưỡi dao, cán dao; thẻ sim điện thoại di động; mũ bảo hiểm, bảng đề, cáp đề; các chất ma túy, pháo nổ... Đối với vật chứng là các chất như ma túy, pháo nổ vẫn còn nguyên niêm phong. Các loại vật chứng khác hư hỏng không còn giá trị sử dụng.

Kiểm sát số lượng các vật chứng trước khi tiêu hủy

           Sau khi xem xét Hội đồng thống nhất tiêu hủy vật chứng bằng biện pháp: Đối với các loại tang vật bằng kim loại, sắt, thẻ sim điện thoại, gạch tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Đối với các loại tang vật bằng vải, giấy, nhựa, da, ma túy tiêu hủy bằng cách đốt cháy hoàn toàn. Đối với pháo nổ tiêu hủy bằng cách dìm xuống nước.


Tang vật, vật chứng bị tiêu hủy

         Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng được tiến hành đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014.

 
                                                                                             Hoàng Hòa – VKS TX Phú Thọ