Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

Viện KSND thành phố Việt Trì tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

03:48 - Thứ Năm, 29/12/2022

Sáng 26/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.


Hội nghị học tập, quán triệt diễn ra trong ngày 26/12/2022

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Thành - Thành uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã quán triệt đến toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Đồng chí Đỗ Đức Thành - Thành uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì báo cáo viên tại Hội nghị.

Cán bộ, Đảng viên tron đơn vị tham gia học tập nghiêm túc, lắng nghe và lĩnh hội đầy đủ nội dung các Nghị quyết. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XIII là hoạt động chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng; là cơ sở để việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Chi bộ; qua đó kịp thời đưa Nghị quyết vào thực tiễn nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm chắc nội dung, vận dụng sát với điều kiện thực tế./.

Nguyễn Thị Thu Trang - Viện KSND thành phố Việt Trì.