Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì chú trọng công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền.

02:55 - Thứ Sáu, 28/10/2022

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì chỉ đạo các bộ phận trong đơn vị thực hiện ngiêm túc và đồng bộ các khâu công tác kiểm sát và xác định công tác tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan Nhà nước nói chung và ngành Kiểm sát nói riêng. Lãnh đạo và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật, quy chế, nội quy tiếp công dân của Ngành.

 

Đồng chí Đỗ Đức Thành - Thành uỷ viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tiếp công dân theo quy định.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì phụ trách trực tiếp bộ phận kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị; chú trọng công tác tiếp công dân khi giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát. Trong năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tiếp 41 lượt công dân, trong đó, đồng chí Viện trưởng tiếp 10 lượt công dân. Trong quá trình tiếp công dân, Kiểm sát viên luôn thực hiện đúng quy trình, giải thích đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, không có tình trạng gây rối tại nơi tiếp công dân. Thông qua công tác tiếp công dân, đơn vị đã ban hành 04 quyết định giải quyết khiếu nại, 02 quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (lý do: Công dân có đơn xin rút đơn khiếu nại), không khiếu nại, đề nghị tiếp theo, chất lượng giải quyết đơn được nâng cao, giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân, góp phần ổn định trật tự, trị an xã hội trên địa bàn./.

                                                             Đỗ Thị Thanh Vân – VKSND TP Việt Trì