Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

Viện KSND thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

10:51 - Thứ Hai, 29/08/2022

Chiều ngày 25/8/2022,  Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


(Đồng chí Chu Ngọc - Phó Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong đơn vị đã được nghe quán triệt các Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ Năm – Ban Chấp hành trung ương Đảng  khóa XIII ban hành đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 – NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết trong Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì.

 

(Đồng chí Phạm Văn Mến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Việt Trì- Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị)

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp chi ủy chi bộ, các đồng chí cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng  kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

(Đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tham dự hội nghị)

                                                                              Nguyễn Thị Thu Trang – Viện KSND TP Việt Trì