Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

Viện KSND TP Việt Trì thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo tại chỗ.

08:49 - Thứ Ba, 26/10/2021

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Viện KSND thành phố Việt Trì đã chú trọng và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát trong đó tập trung làm tốt chủ trương về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mà Viện KSND tối cao đã chỉ đạo đó là “Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát.”

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chung trong công tác đào tạo cán bộ của ngành như: Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Viện KSND tỉnh Phú Thọ phối hợp với trường Đại học Kiểm sát giảng dạy; Ứng dụng công nghệ thông tin và mạng truyền hình trực tuyến vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng… Viện KSND thành phố Việt Trì đã xây dựng cách làm mới, hiệu quả trong công tác đào tạo tại đơn vị đó là tập trung bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ cho đội ngũ nguồn cán bộ trẻ có chức danh Kiểm tra viên, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp cận gần hơn với nhiệm vụ, quyền hạn của một Kiểm sát viên.  

 
 

Kiểm tra viên giúp việc cho Kiểm sát viên tại phiên tòa Hình sự

Song song với việc phân công Kiểm tra viên giúp việc cho Kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án theo cách làm truyền thống trước đây, hiện nay Viện KSND TP Việt Trì đã tạo điều kiện cho Kiểm tra viên đồng hành cùng Kiểm sát viên trực tiếp tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, dân sự.... Sự có mặt của Kiểm tra viên cùng Kiểm sát viên tại phiên tòa sẽ góp phần giúp cho Kiểm sát viên ghi chép, theo dõi đầy đủ diễn biến tại phiên tòa, bố trí, sắp xếp các tài liệu liên quan phục vụ hoạt động tranh tụng, đối đáp. Với Kiểm tra viên, được tham gia phiên tòa là một trải nghiệm thực tế vô cùng hữu ích. Thông qua việc tham gia phiên tòa, Kiểm tra viên sẽ làm quen với thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm, học hỏi tác phong, bản lĩnh trước HĐXX, được tiếp cận với các kỹ năng chuyên sâu của Kiểm sát viên cũng như cách xử lý tình huống phát sinh tại phiên tòa.

 
 

Kiểm tra viên giúp việc cho Kiểm sát viên tại phiên tòa Dân sự

Việc cử Kiểm tra viên tham gia phiên tòa với tư cách giúp việc cho Kiểm sát viên là một trong những hình thức đào tạo thiết thực, hiệu quả góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ và cách ứng xử cho những cán bộ trẻ đang trong quá trình tiếp cận công việc. Đây được xác định là một cách làm hay của Viện KSND thành phố Việt Trì trong năm 2021. Thông qua việc trực tiếp giúp việc cho Kiểm sát viên tại phiên tòa, các đồng chí sẽ tích lũy cho mình kinh nghiệm, kỹ năng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của một Kiểm sát viên trong tương lai./.

                                                   Huyền My - Viện KSND TP Việt Trì