Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

VKSND TP Việt Trì xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án Dân sự có ghi âm, ghi hình.

04:32 - Thứ Năm, 07/01/2021

Với mục đích nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong kiểm sát xét xử các vụ án dân sự; đồng thời, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 và từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; trong ngày 31/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì tổ chức phiên tòa dân sự sơ thẩm rút kinh nghiệm. Phiên tòa được ghi hình có âm thanh và sử dụng số hóa hồ sơ tại phiên tòa.

Tham dự phiên tòa có mặt của đồng chí Lãnh đạo, các Kiểm sát viên Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì.

Vụ án đưa ra xét xử được lựa chọn để xây dựng phiên tòa rút kinh nghiệm là vụ án “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” có nội dung vụ án phức tạp và có nhiều người tham gia tố tụng, trong đó có Luật sư tham gia.

Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã thể hiện được văn hóa pháp lý nơi xét xử, trang phục đúng quy định của Ngành, phát ngôn tại phiên tòa đảm bảo tính uy nghiêm của pháp luật và tôn trọng nội quy, trật tự phiên tòa theo đúng quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên, ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát hiện những thiếu sót và đề nghị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa lưu ý, khắc phục kịp thời. Kiểm sát viên đã tích cực hỏi những người tham gia tố tụng để làm rõ các vấn đề, làm chứng cứ cho việc giải quyết vụ án được khách quan, đảm bảo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhằm làm tốt công tác đào tạo cán bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã cử Kiểm tra viên giúp việc Kiểm sát viên tại phiên tòa. Từ đó, giúp đội ngũ Kiểm tra viên có thêm kinh nghiệm, kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là một hình thức đào tạo tại chỗ được áp dụng hiệu quả tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì.

Kiểm sát viên Kiểm sát xét xử tại phiên tòa

Sau khi kết thúc phiên tòa, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên tham dự phiên tòa đều có những đóng góp đối với Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Việc đánh giá, xếp loại Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm thực hiện theo đúng mẫu phiếu đánh giá kèm theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018.

Kiểm sát viên sử dụng số hóa hồ sơ tại phiên tòa

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì sẽ tiếp tục thực hiện việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, có sử dụng số hóa hồ sơ để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cho các Kiểm sát viên.

 

                                                                      Lê Thu Hương - VKSNDTP Việt Trì