Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

VKSND thành phố Việt Trì thực hiện công tác kiểm sát đối với UBND xã, phường

03:16 - Thứ Sáu, 25/05/2018

         Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại 05 xã, phường trên địa bàn thành phố Việt Trì (phường Minh Phương, phường Gia Cẩm, xã Chu Hóa, xã Thanh Đình và xã Thụy Vân). Qua đó đã ban hành 05 kết luận và 02 văn bản Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm, Ủy ban nhân dân xã Chu Hóa, về việc vi phạm trong công tác thi hành án hình sự (thi hành án treo và cải tạo không giam giữ) được Uỷ ban nhân dân xã, phường chấp nhận, cụ thể:
 
 
 
Đoàn kiểm sát tại Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm
 
         Tại Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm: Theo qui định của Luật thi hành án hình sự, người phải chấp hành án treo ba tháng một lần trong thời gian thử thách phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục, nhưng Ủy ban nhân dân phường không hướng dẫn người phải chấp hành án dẫn đến chưa đủ ba tháng người phải chấp hành án đã viết bản tự nhận xét; Có hồ sơ thi hành án không có bản nhận xét của người được giao giám sát giáo dục đối với người chấp hành án treo; Bản tự nhận xét chấp hành án; Bản nhận xét về người chấp hành án cải tạo không giam giữ không đúng theo mẫu của Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ công an; Không thực hiện đúng 03 tháng một lần phải báo cáo việc quản lý người được hoãn chấp hành án với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Việt Trì, mặc dù Ủy ban nhân dân phường đã nhận được công văn đôn đốc của Cơ quan thi hành án hình sự- Công an thành phố Việt Trì. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã ban hành Kiến nghị số 155/KN-VKS ngày 17/5/2018.
 
         Tại Ủy ban nhân dân xã Chu Hóa: Chưa kịp thời phân công người giám sát giáo dục sau khi nhận bàn giao hồ sơ và người chấp hành án cải tạo không giam giữ từ Cơ thi hành án hình sự - Công an thành phố Việt Trì; Quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục đối với hồ sơ cải tạo không giam giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đều căn cứ vào Nghị định số 69/HS/2013 ngày 09/12/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì; Không cung cấp được biên bản bàn giao hồ sơ hoặc tài liệu sổ sách chứng minh việc bàn giao hồ sơ chấp hành xong hình phạt về Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Việt Trì trong thời điểm kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã ban hành Kiến nghị số 156/KN-VKS ngày 17/5/2018.
 
         Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ủy ban nhân nhân và Công an các xã, phường đã có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền hàng năm tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự cho cấp xã, phường để địa phương kịp thời cập nhật các quy định mới của Bộ luật phục vụ cho Công tác thi hành án hình sự.
 
 
 
                                                                              Võ Thị Thanh Thủy - Kiểm sát viên VKSND tp. Việt Trì