Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

VKSND thành phố Việt Trì kiến nghị vi phạm của UBND phường Gia Cẩm trong việc xác nhận điều kiện Thi hành án dân sự.

08:36 - Thứ Năm, 22/06/2017

         Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã tăng cường công tác xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Khi nghiên cứu hồ sơ của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì về việc đề nghị xét miễn, giảm các khoản thu nộp cho ngân sách, căn cứ tài liệu xác minh đối với các đương sự chưa có điều kiện thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, nhận thấy Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm xác nhận không đúng về nơi cư trú của 04 đương sự, dẫn đến việc đề nghị xét miễn nộp tiền án phí, sung công không đúng. Hiện tại, các đương sự này đều không cư trú tại phường Gia Cẩm.
         1. Người phải thi hành án Nguyễn Thị Viễn: Theo quyết định thi hành án số 94/THA ngày 01/7/2004 của Đội thi hành án thành phố Việt Trì, đương sự Viễn trú tại: Tổ 37, khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; phải thi hành: Nộp án phí ly hôn sơ thẩm 50.000 đồng và án phí chia tài sản là 2.500.000 đồng. Đương sự Viễn đã thi hành: 127.000 đồng, còn phải thi hành: 2.423.000 đồng.
          Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 06/6/2016 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì tại Khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì đã xác định: “Đương sự Nguyễn Thị Viễn không có mặt tại khu dân cư. Sau khi ly hôn, đương sự Viễn đã đi lấy chồng và đi khỏi địa phương…” và có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm.
         Nhưng tại biên bản xác minh điều kiện thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì ngày 07/02/2017 tại khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm lại thể hiện: “Đương sự Nguyễn Thị Viễn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 37, khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. …; đương sự làm nghề lao động tự do, thu nhập bấp bênh nên chỉ đủ cho sinh hoạt hàng ngày”. Như vậy, qua hai lần xác minh của cơ quan thi hành án có kết quả trái ngược nhau nhưng đều có xác nhận của chính quyền địa phương.
         Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã tiến hành xác minh tại Công an phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và có kết quả: Đương sự Nguyễn Thị Viễn đã chuyển hộ khẩu đi xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ ngày 29/7/2015 và không sinh sống tại phường Gia Cẩm.
Như vậy, đương sự Nguyễn Thị Viễn không có hộ khẩu thường trú tại tổ 37, khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như biên bản xác minh điều kiện thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì có xác nhận của trưởng khu, đại diện tư pháp phường và đại diện Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm. Đồng thời, đương sự không có mặt ở địa phương mà địa phương lại xác nhận đương sự có thu nhập chỉ đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày là không chính xác, xác nhận khống.
         2. Người phải thi hành án Lê Xuân Dũng: Theo Quyết định thi hành án chủ động số 93/QĐ-THA ngày 23/12/2010 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì đương sự Dũng trú tại: Tổ 41, khu 18, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đương sự phải thi hành: Án phí dân sự sơ thẩm: 1.187.500 đồng; đã thi hành: Không; còn phải thi hành và Chi cục thi hành án đề nghị miễn án phí dân sự sơ thẩm: 1.187.500 đồng.
         3. Người phải thi hành án Đinh Văn Phú: Theo Quyết định thi hành án chủ động số 177/QĐ-THA ngày 21/5/2010 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, đương sự Phú trú tại: Khu 1, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đương sự Phú phải thi hành án phí dân sự sơ thẩm: 1.425.000 đồng. Đương sự Phú chưa thi hành khoản tiền nộp ngân sách và Chi cục thi hành án đề nghị miễn án phí.
         4. Người phải thi hành án Khuất Thị Bích Thùy: Theo Quyết định thi hành án chủ động số 210/QĐ-THA ngày 05/11/2008 của Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, đương sự Thùy trú tại: Khu 18, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đương sự Thùy phải thi hành: Án phí: 50.000 đồng, án phí ly hôn 1.087.500 đồng. Đương sự đã thi hành: Án phí: 50.000 đồng; còn phải thi hành: Án phí ly hôn 1.087.500 đồng và Chi cục thi hành án đề nghị miễn án phí còn lại.
         Theo biên bản xác minh điều kiện thi hành án trong tháng 02 năm 2017 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì lập có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm như sau: Các đương sự Lê Xuân Dũng, Đinh Văn Phú, Khuất Thị Bích Thùy đều có hộ khẩu và cư trú tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
 
 
Trụ sở UBND phường Gia Cẩm
 
         Quá trình kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành xác minh, cả ba đương sự Lê Xuân Dũng, Đinh Văn Phú, Khuất Thị Bích Thùy hiện không có hộ khẩu tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.
         Như vậy, Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm là cơ quan quản lý nhà nước ở cơ sở có trách nhiệm quản lý dân cư và xác nhận điều kiện thi hành án dân sự theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 44 và Điều 175 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, nhưng Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm chưa thực sự sâu sát trong việc quản lý công dân trên địa bàn về nơi cư trú của đương sự. Điều đó dẫn đến việc các cơ quan tư pháp của thành phố Việt Trì xét miễn, giảm các khoản tiền thu nộp cho ngân sách nhà nước không đúng. Việc làm trên chỉ được phát hiện khi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tiến hành xác minh trực tiếp.
         Để công tác thi hành án dân sự được thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, ngày 30/3/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã ban hành kiến nghị số156/KN-KSTHADS ngày 19 tháng 4 năm 2017 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có biện pháp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
         - Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tồn tại đã xảy ra. Khi có các Cơ quan có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo cán bộ, bộ phận chuyên môn kiểm tra các thông tin về điều kiện kinh tế, về nơi ở của đương sự đảm bảo chính xác, trước khi xác nhận điều kiện thi hành án dân sự.
         - Chỉ đạo Cơ quan chuyên môn, giao cho công chức mở sổ dõi và lưu tài liệu kết quả xác minh của các Cơ quan có thẩm quyền đến xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại địa phương, đồng thời theo dõi việc nhận các quyết định chưa có điều kiện thi hành án dân sự do Cơ quan thi hành án chuyển đến.
         - Định kỳ (1 tháng hoặc quý) thông báo về khu dân cư các trường hợp không có điều kiện thi hành án hoặc có điều kiện thi hành nhưng trây ỳ do Cơ quan thi hành án dân sự cung cấp, để toàn thể nhân dân được biết.
Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã được Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chấp nhận. 
         Thông qua việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì nhận thấy đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng và là nhiệm vụ không thể thiếu hàng năm của mỗi Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; nâng cao vị thế, vai trò của ngành kiểm sát. Đồng thời, để bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa công bằng, dân chủ, văn minh.
 
 
Lê Anh Thọ - Viện trưởng , VKS TP Việt Trì