Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND TP Việt Trì

VKSND thành phố Việt Trì áp dụng biện pháp nghiệp vụ trực tiếp xác minh điều kiện THA dân sự.

03:47 - Thứ Ba, 16/05/2017

         Xác minh điều kiện thi hành án dân sự đối với những việc dân sự chưa có điều kiện thi hành án là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của Cơ quan Thi hành án dân sự và của Chấp hành viên và đây cũng là trách nhiệm kiểm sát của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Qua nghiên cứu hồ sơ và kết quả xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì phát hiện Quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì có vi phạm nghiêm trọng, cụ thể:
         Theo bản án số 40/2012/DSST ngày 27/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì về việc kiện đòi tài sản thì ông là Nguyễn Mạnh H và Nguyễn Thị H - Địa chỉ: Tổ 10, khu Đoàn Kết, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phải trả Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam số tiền 248.024.083 đồng và lãi chậm trả từ ngày ngân hàng có đơn yêu cầu thi hành án. Quá trình thi hành án, đương sự đã trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương tổng số tiền 194.371.200 đồng, còn phải trả 53.652.883 đồng và lãi xuất chậm trả.
         Ngày 14/02/2017, chấp hành viên đã xác minh điều kiện thi hành án của vợ chồng đương sự tại Ủy ban nhân dân phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì được Ủy ban nhân dân phường cung cấp đương sự không có tài sản. Từ đó, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 37/QĐ-CCTHADS ngày 14/02/2017 đối với người phải thi hành án là Nguyễn Mạnh H và Nguyễn Thị H.
         Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì qua kiểm sát hồ sơ thi hành án đã phát hiện:
         Gia đình đương sự còn một tài sản khác có giá trị là nhà ba tầng trên diện tích đất 118,1 m2 tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì đã thế chấp tại Phòng giao dịch Bạch Hạc - Chi nhánh ngân hàng và phát triển nông thôn Phú Thọ để vay số tiền 200.000.000 đồng từ ngày 26/3/2013 và ngày 29/5/2014, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì đã có công văn số số 483/CV-THA ngày 29/5/2014 về việc đề nghị Phòng giao dịch Bạch Hạc - Chi nhánh ngân hàng và phát triển nông thôn Phú Thọ phối hợp khi nào xử lý tài sản đối với đương sự thì thông báo cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì để phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, xác minh tại Phòng giao dịch Bạch Hạc, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì phát hiện đơn vị Ngân hàng này không nhận được Công văn số 483/CV-THA nêu trên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì. Trong hồ sơ Công văn số 483/CV-THA này chỉ lưu trong hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên là một hình thức mang tính đối phó kiểm tra.
         Nhận thấy, cơ quan thi hành án dân sự thành phố Việt Trì không tiến hành xác minh tại Phòng giao dịch Bạch Hạc - Chi nhánh ngân hàng và phát triển nông thôn Phú Thọ về việc tài sản thế chấp của đương sự đã giải quyết như thế nào; mà chỉ căn cứ vào biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 14/02/2017 do Ủy ban nhân dân phường xác nhận để ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là không đúng theo quy định của pháp luật.
         Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã xác minh ngày 06/3/2017 tại phòng giao dịch Bạch Hạc - Chi nhánh ngân hàng và phát triển nông thôn Phú Thọ, tài sản là một nhà xây ba tầng gắn liền với quyền sử dụng đất trên đã giải chấp ngày 10/11/2014 và làm việc trực tiếp vào ngày 21/3/2017 tại Ủy ban nhân dân phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì với cán bộ địa chính phường thì phát hiện đương sự đang ở nhà trên thửa đất đã nêu. 
PGD Bạch Hạc - Chi nhánh ngân hàng và phát triển nông thôn Phú Thọ 
 
         Như vậy, chấp hành viên đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 20 ban hành quyết định chưa có điều kiện thi hành án không đúng với điểm a khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
         Từ những vi phạm đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã ban hành kháng nghị số 104/KN-KSTHADS ngày 23 tháng 3 năm 2017 đối với Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 37/QĐ-CCTHADS ngày 14/02/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì. Yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì:
         - Thu hồi Quyết định định Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 37/QĐ-CCTHADS ngày 14/02/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì và làm rõ trách nhiệm của cá nhân thụ lý việc thi hành án đã ra quyết định nêu trên;
         - Tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 210/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2012 để đương sự trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam số tiền 53.652.883 đồng và lãi chậm trả theo đúng quy định của pháp luật.
         Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì đã kiến nghị số 155/KN-KSTHADS ngày 19 tháng 4 năm 2017 với Ủy ban nhân dân phường Bạch Hạc chỉ đạo cán bộ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong việc xác nhận điều kiện thi hành án dân sự và theo dõi kết quả xác minh điều kiện thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.
Các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân đối với Cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân phường đều được chấp nhận thực hiện.
         Nhận thấy khi kiểm sát các trường hợp mà Cơ quan thi hành án dân sự cho rằng không có điều kiện thi hành án thì mỗi Kiểm sát viên phải hết sức thận trọng, có phương pháp nắm bắt nhiều nguồn thông tin để kiểm sát, nếu có những thông tin tin cậy thì phải trực tiếp đi xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để báo cáo lãnh đạo ban hành kịp thời kháng nghị đối với Cơ quan thi hành án dân sự để yêu cầu hủy bỏ các quyết định trái pháp luật. Từ thực tiễn công tác thi hành án dân sự và kiểm sát thi hành án dân sự cho thấy mỗi Kiểm sát viên được phân công công tác này phải sâu sát, nhạy bén để kịp thời nắm bắt, phát hiện vi phạm của Cơ quan THADS và Chấp hành viên, việc Viện kiểm sát trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự là một biện pháp nghiệp vụ không thể thiếu, đồng thời cũng nêu cao vai trò của Viện kiểm sát nhân dân, thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm, phát huy hiệu quả trong công tác kiểm sát./.
 
Lê Hồng Minh - Phó Viện trưởng VKS TP Việt Trì