Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Yên Lập

Viện KSND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022

09:29 - Thứ Ba, 18/01/2022

          Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND Tối cao về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022”; Kế hoạch số 14/KH-VKS ngày 06/01/2022 của VKSND tỉnh Phú Thọ về “Công tác kiểm sát năm 2022”. Ngày 13/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Hoa - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị, đồng chí Hoàng Liên Sơn - Phó viện trưởng đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, trên cơ sở Kế hoạch công tác, toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 
 

 

Đồng chí Phạm Thị Kim Hoa - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Hoa - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương những thành tích mà VKSND huyện Yên Lập đã đạt được trong năm 2021, về cơ bản đơn vị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 13 bản yêu cầu (02 yêu cầu giải quyết vụ án tạm đình chỉ và 11 yêu cầu tự kiểm tra đối với 11 UBND xã, thị trấn tự kiểm tra công tác thi hành án hình sự); 15 kết luận; báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị 01 vụ; ban hành 13 kiến nghị trong đó có 03 kiến nghị phòng ngừa yêu cầu các cơ quan khắc phục vi phạm. Các yêu cầu, kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát đều có chất lượng, được các cơ quan chấp nhận.

Đồng chí Phạm Thị Kim Hoa- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh chỉ đạo trong năm 2022, tập thể Lãnh đạo đơn vị cùng cán bộ công chức, người lao động cần chú trọng triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 và bám sát hệ thống chỉ tiêu Ngành đề ra; tập trung vai trò chỉ đạo, điều hành; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với công tác xây dựng Đảng và xây dựng Quy chế hoạt động của đơn vị với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả".

Đồng chí Vi Văn Lương - Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Lập đã  thay mặt tập thể lãnh đạo đơn vị trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Kim Hoa- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đồng thời khẳng định đơn vị sẽ phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2021, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022./.

 

                                                               Tiến Đạt- Viện KSND huyện Yên Lập