Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Yên Lập

VKSND huyện Yên Lập với công tác kiểm sát việc đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập

08:36 - Thứ Ba, 18/05/2021

Theo quy định tại Điều 27 Hiến pháp năm 2013 thì công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 5, Điều 29 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân quy định người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử, được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân.

Để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử đúng quy định của pháp luật tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 sắp tới. Ngày 13/5/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác đảm bảo quyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập.

 

                                                        
Viện kiểm sát làm việc với Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập

Qua cuộc trực tiếp kiểm sát, Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam biết, hiểu về quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát trực tiếp phát hiện 02 trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam, Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập chưa tiến hành phối hợp với Ủy ban bầu cử địa phương nơi người bị tạm giữ, tạm giam cư trú trước khi bị bắt để điều chỉnh danh sách cử tri tại nơi cư trú và phối hợp với Ủy ban bầu cử thị trấn Yên Lập để bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 5, Điều 29, Điều 30 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Viện kiểm sát phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Đồng Lạc rà soát danh sách cử tri người bị tạm giữ, tạm giam

 Kiểm sát viên xác minh rà soát danh sách cử tri đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Trong quá trình trực tiếp kiểm sát, để nhanh chóng, kịp thời đảm bảo quyền bầu cử đối với 02 bị can trên theo đúng quy định của pháp luật, Đoàn kiểm sát trực tiếp chủ động phối hợp với Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập; Ủy ban bầu cử xã Đồng Lạc và Ủy ban bầu cử xã Mỹ Lung (nơi 02 bị can cư trú trước khi bị bắt) để điều chỉnh danh sách cử tri tại nơi cư trú; Phối hợp với Ủy ban bầu cử thị trấn Yên Lập tiến hành bổ sung danh sách cử trí, niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 02 trường hợp bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập theo đúng quy định của Luật bầu cử. Đồng thời yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập, thường xuyên rà soát để tiến hành bổ sung danh sách cử tri niêm yết tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập đối với những trường hợp bị bắt tạm giữ, tạm giam phát sinh. Tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam tiến hành bầu cử theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 69 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tại cuộc bầu cử được tổ chức ngày 23/5/2021.

 
 
Viện kiểm sát phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Mỹ Lung rà soát danh sách cử tri người bị tạm giữ, tạm giam
 

       Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, bên cạnh việc đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập cũng góp phần để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, tốt đẹp./.

 

                                                                                      Phạm Hùng - Kiểm sát viên