Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Yên Lập

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập triển khai công tác kiểm sát năm 2021

11:03 - Thứ Hai, 25/01/2021

          Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021” và Kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 13/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về “Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Ngày 21/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

 

 Đ/c Nguyễn Huy Hoàng- Phó viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ  đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị, đồng chí Hoàng Liên Sơn - Phó viện trưởng đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, trên cơ sở Kế hoạch công tác, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện KSND huyện Yên Lập đã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, có biện pháp kịp thời, cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra và duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu ý kiến kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương trong năm 2020, VKSND huyện Yên Lập đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 14 bản kết luận, 10 bản kiến nghị; trong đó có 02 bản kiến nghị phòng ngừa, 03 báo cáo Viện kiểm sát tỉnh kháng nghị, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành 03 kháng nghị. Các kiến nghị, kết luận của đơn vị đều có chất lượng, được các cơ quan chấp nhận. Đồng chí chỉ đạo trong năm 2021, tập thể Lãnh đạo Viện cùng cán bộ công chức, người lao động phải thật sự đoàn kết với phương châm phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả".

Lãnh đạo VKSND tỉnh trao Giấy chứng nhận  tập thể lao động tiên tiến năm 2020cho VKSND huyện Yên Lập

Đồng chí Vi Văn Lương - Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Lập đã  thay mặt tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, phát huy những tích cực và khắc phục hạn chế năm 2020, để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự - hành chính - kinh doanh thương mại. Tăng cường công tác kiểm sát, nghiên cứu hồ sơ, nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, kiểm sát chặt chẽ bản án quyết định, nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị./.

 

                                                                                                   Tiến Đạt /Chuyên viên