Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Yên Lập

VKSND huyện Yên Lập triển khai công tác Kiểm sát năm 2020

09:14 - Thứ Tư, 22/01/2020

             Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối caoKế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020  của Viện KSND tỉnh Phú Thọ về công tác kiểm sát năm 2020. Ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ. 

 
 
 

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị, đồng chí Triệu Xuân Trường - Phó viện trưởng đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch công tác, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện KSND huyện Yên Lập đã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, có biện pháp kịp thời, cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra và duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Phát biểu ý kiến kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương thành tích xuất sắc năm 2019 của đơn vị, vượt và đạt chỉ tiêu nghiệp vụ. Phát huy thành tích năm 2019, năm 2020, tập thể Lãnh đạo Viện cùng cán bộ công chức, người lao động phải thật sự đoàn kết với phương châm: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Đồng  thời nghiên cứu, nắm rõ các chỉ tiêu về chuyên môn nghiệp vụ được Quốc Hội giao cho Viện kiểm sát tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội Chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm có định hướng triển khai kế hoạch công tác của đơn vị mình.

 


 

 


 

 

                                          Đ/c Nguyễn Huy Hoàng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ trao

                             Giấy chứng nhận  tập thể lao động suất xắc 2019 và Chiến sỹ thi đua cơ sở  của                                      VKSND tỉnh Phú Thọ cho tập thể và cá nhân thuộc VKSND huyện Yên Lập

 

 Đồng chí Vi Văn Lương - Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Lập đã  thay mặt tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Hoàng bổ sung vào Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị để thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra../.

 

                                                               

    Tin và bài: Tiến Hải