Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Yên Lập

VKSND - UBMTTQ huyện Yên Lập kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ tạm giam, THAHS tại Nhà tạm giữ, Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Lập

04:31 - Thứ Hai, 10/09/2018

         Thực hiện quyết định số 326/QĐ-VKSND-YL và 328/QĐ-VKSND-YL ngày 15/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ tạm, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lập và trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Lập.
 
         Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lập đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự công an huyện Yên Lập.
 
 
 
Đ/c Vi Văn Lương - Viện trưởng VKSND huyện Yên Lập 
công bố các Quyết định trực tiếp kiểm sát
 
         Đoàn Kiểm tra giám sát gồm có: Đồng chí Vi Văn Lương - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập; đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập.
 
         Đồng chí Vi Văn Lương – Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập đại điện cho đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố các quyết định kiểm sát trực tiếp. Sau khi nghe đồng chí Lương công bố các quyết định kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Bá Vũ – trưởng nhà tạm giữ, thủ trưởng cơ quan THAHS công an huyện Yên Lập báo cáo việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ tạm giam tại Nhà tạm giữ công an huyện Yên Lập thời điểm từ ngày 01/6/2018 đến 28/8/2018 và báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự của Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Lập thời điểm từ ngày 01/9/2017 đến 28/8/2018.
 
         Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm tra giám sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, kiểm tra trực tiếp buồng tạm giữ, tạm giam. Quá trình kiểm tra giám sát nhận thấy:
 
         Về ưu điểm: 
 
         - Trong công tác tạm giữ, tạm giam: Việc tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, việc lập hồ sơ quan lý, việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam... đều đảm bảo đúng quy định. Các chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam đều được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng theo quy định. Chế độ thăm, gặp, nhận quà được thực hiện đúng quy định…..
 
         - Trong công tác thi hành án hình sự: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Lập đã tham mưu giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Yên Lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án hình sự; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về thi hành án hình sự; đã thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với UBND các xã, thị trấn theo quy định của Luật thi hành án hình sự; thực hiện cấp đầy đủ giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt theo đúng quy định của pháp luật cho người được hưởng án treo, người bị phạt cải tạo không giam giữ…….
 
         Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:
 
         - Trong công tác tạm giữ, tạm giam: Trong trong thời điểm kiểm sát có 03 trường hợp đến thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam nhưng sổ thăm gặp mới chỉ ghi mối quan hệ, chưa thể hiện việc rõ các giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong trường hợp là thân nhân của họ.
 
         - Trong công tác thi hành án hình sự: vẫn còn để tình trạng các xã, thị trấn chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác báo cáo tình hình thi hành án hình sự tại xã để Cơ quan thi hành án hình sự tổng hợp, báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh quản lý thống nhất; chưa hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện hết nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chậm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ cho 02 bị án; chưa gửi giấy chấp nhận chấp hành xong án phạt của các bị án được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cho các cơ quan liên quan…
 
         Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập đã ban hành 02 bản kết luận; ban hành 01 bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Yên Lập khắc phục các vi phạm mà đoàn kiểm tra giám sát đã phát hiện.
 
         Thay mặt cho Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Yên Lập đồng chí Nguyễn Bá Vũ - Trưởng nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Lập phát biểu ý kiến cảm ơn đoàn kiểm tra giám sát và tiếp thu các vi phạm Đoàn nêu ra và hứa sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới để cho công tác tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự của đơn vị được tốt hơn./.
 
 
Đ/C Nguyễn Bá Vũ - Trưởng nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Lập
phát biểu ý kiến
 
 
                                                                                                                 Tiến Kiên - VKSND Yên Lập