Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Yên Lập

VKSND huyện Yên Lập với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

04:01 - Thứ Ba, 10/04/2018

         Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ngày 05, 06 tháng 4 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức tập huấn, tuyên truyền triển khai Bộ luật hình sự 2015, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại - tố cáo tại 02 trụ sở UBND xã Lương Sơn, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, với thành phần tham dự hơn 300 cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể và nhân dân của17 UBND xã đóng trên địa bàn huyện Yên Lập.
 
 
 Toàn cảnh hội nghị
  
         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vi Văn Lương - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại - Luật tố cáo và giải đáp những vướng mắc của các đại biểu tham dự hội nghị về những vấn đề liên quan đến pháp luật.
 
 
 
Đ/C Vi Văn Lương - Viện trưởng VKSND huyện Yên lập
tuyên truyền phổ biến pháp luật
 
         Thông qua hội nghị đã giúp các đại biểu về dự hội nghị hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự 2015, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại - Luật tố cáo. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương.
 
 
                                                                                                                        Tiến Kiên - VKS Yên Lập