Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Thủy

VKSND huyện Thanh Thủy thực hiện thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:54 - Thứ Năm, 14/05/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/HU ngày 03/12/2019 của Huyện ủy Thanh Thủy về công tác chuẩn bị Đại hội và nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, đúng quy định và đảm bảo kế hoạch. Đại hội đã phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Khánh Vinh - Huyện ủy viên và đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó ban tổ chức Huyện ủy huyện Thanh Thủy

 

 

Đ/c Lê Khánh Vinh, huyện ủy viên phát biểu chỉ đạo Đại hội

                Thông qua Đại hội, Chi bộ đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ra cấp ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

Các đại biểu thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội

         Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ khóa mới. Theo đó, tại Đại hội Chi bộ đã bầu ra Ban chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Hoàng Phúc Thọ  -  Bí thư chi bộ, Đồng chí Hoàng Thị Thùy -  Phó bí thư chi Bộ và Đồng chí Nguyễn Nhân Đạo - Chi ủy viên; lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

         Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ huyện Thanh Thủy và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Qua đó, phát huy quyền dân chủ, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và góp phần củng cố niềm tin với Đảng cho mỗi cán bộ, Đảng viên trong chi bộ.

 

 

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

         Có thể khẳng định, Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy và Đại hội Đảng trong thời gian tới.

 

                                                                              Công Hưng – VKSND huyện Thanh Thủy