Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Sơn

Viện KSND huyện Thanh Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022

03:00 - Thứ Hai, 20/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-VKS ngày 26/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân. Sáng ngày 10/6/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 để kiểm điểm đánh giá kết quả những mặt làm được cũng như những hạn chế còn tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Hoa – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ; đồng chí Lê Xuân Hưng - Chánh Thanh tra VKSND tỉnh cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ của VKSND huyện Thanh Sơn.

 

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết công tác năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Thanh - Phó Viện trưởng thay mặt Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn trình bày Báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022, đánh giá những kết quả đạt được. Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, khó khăn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2022, Lãnh đạo VKSND huyện Thanh Sơn luôn coi trọng công tác cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, quyết định chất lượng công tác của đơn vị. Về thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn tiếp tục chỉ đạo nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm đơn vị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục xác định chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên trong tất cả các khâu công tác. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nhận định, đánh giá kết quả công tác mà đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời phân tích những hạn chế, khó khăn và đưa ra những giải pháp trong từng lĩnh vực công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và xây dựng ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đ/c Trần Minh Hải- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Sơn

 tham luận tại Hội nghị

           Sau ý kiến tham luận, các đồng chí Phó Viện trưởng phát biểu rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đi sâu phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm ở lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

 

Đ/c Phạm Thị Kim Hoa, Phó Viện trưởng – Viện KSND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Hoa, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Kim Hoa cũng chỉ ra một số điểm tồn tại chưa được khắc phục của đơn vị. Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 để đề ra những biện pháp phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đã giao./.

                            Nguyễn Giang Nam- Viện KSND huyện Thanh Sơn