Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Sơn

VKSND huyện Thanh Sơn công bố Kết luận phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm sát trực tiếp, kiến nghị, kháng nghị đối với Chi cục THADS cùng cấp

09:44 - Thứ Hai, 29/03/2021

Thực hiện Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 19/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị trong năm 2020 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn theo Quyết định số 94/QĐ-VKSThS ngày 15/3/2021.

            Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch phúc tra, đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn báo cáo kết quả thực hiện, biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận, kiến nghị, kháng nghị. Tiếp theo, Đoàn phúc tra đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các tác nghiệm theo như Kế hoạch đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 26/3/2021, Đoàn phúc tra tiến hành công bố Kết luận phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị trong năm 2020 tại Cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn. Kết quả phúc tra nhận thấy Cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn đã nghiêm túc thực hiên đầy đủ, khắc phục triệt để những tồn tại, vi phạm được nêu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát. Một số hồ sơ thi hành án có vi phạm đã được Chấp hành viên đôn đốc giải quyết xong.

 
 Đ/C Trần Minh Hải – Trưởng đoàn công bố nội dung bản Kết luận

Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo và các Chấp hành viên, cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn hoàn toàn nhất trí với nội dung bản Kết luận phúc tra của Viện kiểm sát.

                                                                          Vân Anh /Kiểm tra viên