Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Sơn

Liên ngành huyện Thanh Sơn ban hành quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án hình sự

04:15 - Thứ Tư, 20/01/2021

 Căn cứ Hướng dẫn số 27 ngày 17/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp kiểm sát việc tòa án giao, gửi bản án, quyết định… và Hướng dẫn số 03 ngày 06/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021; trên cở sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã phối hợp với Công an huyện Thanh Sơn, Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Thanh Sơn. 

Ngày 15/01/2021, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, dưới sự đồng chủ trì của các đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện Thanh Sơn; đồng chí Phạm Thành Trung - Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn; đồng chí Vũ Quang Khải - Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn đã tiến hành lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn. Tham dự lễ ký kết còn có đồng chí Nguyễn Quang Minh - Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Thanh Sơn, các Phó Viện trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự cùng các cán bộ đang làm công tác thi hành án hình sự của ba đơn vị.

 
 

 

Đ/C Phạm Thành Trung - Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Thành Trung chủ trì phát biểu tại hội nghị đã khẳng định: Thi hành án hình sự là một khâu công tác quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Làm tốt công tác này sẽ bảo đảm cho các bản án, quyết định được thi hành kịp thời, đúng quy định, cụ thể hóa được tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính răn đe, giáo dục pháp luật trong cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng, ban hành quy chế là việc làm cần thiết để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Sau khi ba bên thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến, Quy chế phối hợp được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

 
 
 

Lãnh đạo ba ngành huyện Thanh Sơn ký kết Quy chế

Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyên Thanh Sơn bao gồm 3 chương, 18 điều, quy định rõ, cụ thể mục tiêu, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, cách thức trong việc phối hợp giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn trong công tác thi hành án hình sự và trách nhiệm của từng đơn vị. Trong đó, đã cụ thể hóa nhiều quy định của Luật Thi hành án chưa ấn định về thời gian, thời hạn như thời gian gửi Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho Viện kiểm sát hay quy định về quy trình sửa chữa, bổ sung tài liệu trong hồ sơ xét miễn giảm thời gian thử thách, thời hạn cải tạo không không giam giữ… Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện trong trao đổi thông tin phục vụ công tác thi hành án hình sự.

Việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Thanh Sơn là cơ sở pháp lý, tạo ra một quy trình chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự, góp phần đưa ra thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật./.

 
 
                                                                Giang Nam – Viện KSND huyện Thanh Sơn.