Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Sơn

VKSND huyện Thanh Sơn tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của Tỉnh Ủy Phú Thọ đối với 23 UBND xã, thị trấn trên địa bàn

03:11 - Thứ Sáu, 28/06/2019

         Thực hiện chương trình hành động số 295/KH-VKS ngày 13/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Triển khai Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 07/5/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc Tổng kết Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”;
 
         Ngày 07/6/2019 Huyện ủy Thanh Sơn ra Quyết định số 839-QĐ/HU về việc thành lập đoàn khảo sát thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU trên địa bàn 23 xã của huyện Thanh Sơn. Theo đó, Huyện ủy Thanh Sơn đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho VKSND huyện Thanh Sơn tổ chức khảo sát việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 20-CT/TU đối với toàn bộ 23 xã trên địa bàn huyện Thanh Sơn.
 
         Thực hiện Quyết định 839 của Huyện ủy Thanh Sơn, từ ngày 17/6 đến 24/6/2018, VKSND huyện Thanh Sơn đã thành lập đoàn khảo sát, chia làm 2 tổ công tác gồm có đồng chí Lãnh đạo viện, kiểm sát viên, kiểm tra viên tiến hành khảo sát trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
 
Đoàn Khảo sát làm việc với Đảng ủy xã Lương Nha
 
         Qua công tác khảo sát tình hình thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 20-CT/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ, VKSND huyện Thanh Sơn nhận thấy cơ bản các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 20. Điển hình UBND xã Cự Đồng, Lương Nha, Tinh Nhuệ, Tân Minh, Đông Cửu đã quán triệt, triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
 
Đoàn Khảo sát làm việc với Đảng ủy xã Tinh Nhuệ
 
         Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số đơn vị mới chỉ dừng lại ở mức quán triệt nội dung Chỉ thị và hàng năm gửi báo cáo sơ kết để Viện kiểm sát huyện tổng hợp mà chưa xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể như UBND xã Yên Lương, Thắng Sơn, Thục Luyện.
 
         Đối với công tác chuyên môn về tình hình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Công tác thi hành án hình sự; Công tác thi hành án dân sự , qua khảo sát VKSND huyện Thanh Sơn đã tổng hợp tình hình thực hiện của các UBND xã, thị trấn; đánh giá sự hiệu quả của Chỉ thị 20 đối với những lĩnh vực công tác này để xây dựng báo cáo tổng hợp chung gửi Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Phú Thọ.
 
         Cũng trong thời gian khảo sát này, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn ban hành Quyết định trực tiếp kiểm sát về công tác thi hành án hình sự tại 11 UBND xã trên địa bàn huyện và Phúc tra kiến nghị tại UBND xã Võ Miếu. Quá trình kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm như: Việc mở hệ thống sổ sách theo dõi thi hành án hình sự không theo mẫu quy định ( xã Cự Đồng) ; Xác định 2 thời điểm chấp hành án và ghi sai thời gian chấp hành hình phạt đối với 2 bị án trong quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục… ( xã Giáp Lai), VKSND huyện Thanh Sơn đang tổng hợp để ban hành kết luận, đối với những vi phạm có tính chất nghiêm trọng sẽ ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục sửa chữa vi phạm.
 
 
Công bố Quyết định Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Văn MiếuCông bố Quyết định Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Giáp Lai


Một số hình ảnh trong đợt khảo sát:
Đoàn Khảo sát làm việc với Đảng ủy xã Thượng CửuĐoàn Khảo sát làm việc với Đảng ủy xã Hương Cần


Đoàn Khảo sát làm việc với Đảng ủy xã Đông Cửu
 
 
                                                                                                      Giang Nam – VKS huyện Thanh Sơn