Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Ba

Viện KSND huyện Thanh Ba phối hợp với Tòa án thực hiện hoạt động thu thập chứng cứ

10:46 - Thứ Hai, 29/08/2022

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp trong giải quyết vụ án hành chính; vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba đã thường xuyên phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba trong việc xác minh, thu thập chứng cứ. Đánh giá được tầm quan trọng của công tác xem xét, thẩm định tại chỗ và để có căn cứ giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là cụ Hoàng Thị Chai và bị đơn là ông Bùi Quang Đảng ở khu 3, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, ngày 23/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba đã cử Kiểm sát viên tham gia cùng Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba và đại diện các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tiến hành xem xét, thẩm định, định giá đối với tài sản đang tranh chấp gồm: thửa đất số 41, tờ bản đồ số 3 và thửa đất số 42, tờ bản đồ số 15 có tổng diện tích 2.365m2 ở khu 3, xã Hoàng Cương.

 

 


Đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong vụ án dân sự tại khu 3, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba 

Tại buổi làm việc, Hội đồng xem xét, thẩm định tại chỗ do Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba thành lập đã tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc đối với các tài sản nêu trên. Do trước khi tham gia, Kiểm sát viên đã nghiên cứu hồ sơ, nắm chắc nội dung tranh chấp, nên, thông qua xem xét, thẩm định, Kiểm sát viên xác định hiện trạng của thửa đất đang tranh chấp phù hợp với Sơ đồ hiện trạng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù ban đầu bị đơn không nhất trí với giá do Hội đồng định giá tài sản đưa ra, nhưng sau khi nghe Kiểm sát viên cùng thành viên Hội đồng định giá giải thích thì bị đơn đã nhất trí với kết quả của buổi làm việc. Từ việc phối hợp cùng Tòa án trong xem xét, thẩm định, định giá tài sản như trên, Kiểm sát viên đã có thêm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

 

Kiểm sát viên Viện KSND huyện Thanh Ba tham gia xem xét thẩm định

định giá tại chỗ 

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba sẽ tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba trong công tác xem xét, thẩm định, định giá tài sản, nhằm góp phần giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các tranh chấp tại địa phương.

                                                             Nguyễn Phương Anh- Viện KSND huyện Thanh Ba