Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Ba

Viện KSND huyện Phù Ninh tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm 2022

08:33 - Thứ Tư, 26/01/2022

Ngày 17/01/2022, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Duyệt – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, người lao động đã nghe báo cáo của Viện trưởng tại Hội nghị cán bộ công chức, báo cáo tổng kết của ban thanh tra nhân dân năm 2021; báo cáo công tác tài chính năm 2021 và công khai tài chính năm 2021.

 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức Viện KSND huyện Phù Ninh

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng  cơ quan thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, thiết thực, phối hợp đồng bộ, có hiệu quả với các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện, các tổ chức đoàn thể, cùng sự nỗ lực, đoàn kết, cố gắng của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, chuyên viên và người lao động Viện kiểm sát huyện Phù Ninh nên các chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; Hoạt động của BCH Công đoàn từng bước đổi mới về nội dung và hình thức, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng thực tiễn đối với đoàn viên Công đoàn. Đơn vị đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ một cách hiệu quả. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành được chú trọng theo phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả". Bên cạnh đó, Công đoàn VKSND huyện Phù Ninh đã chủ động tham mưu đề xuất, ủng hộ các quỹ và ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới; tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng với đó, công đoàn VKSND huyện Phù Ninh cũng tích cực tham gia và đạt giải tại Cuộc thi “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp”, góp phần lan tỏa, nhân rộng mô hình không gian làm việc xanh cùng nhiều hoạt động ủng hộ tự nguyện khác.

 

 Với tinh thần dân chủ, cởi mởi tại hội nghị đồng chí Viện trưởng đã trực tiếp đối thoại với Đoàn viên công đoàn về chế độ lao động, chính sách hỗ trợ, đãi ngộ, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện làm việc... Các ý kiến, đề xuất của Đoàn viên Công đoàn đã được thảo luận dân chủ và được đồng chí Viện trưởng giải đáp.

 

 Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, VKSND huyện Phù Ninh được Viện trưởng VKSND tối cao tặng "Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua khối", 01 đồng chí được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 02 đồng chí được bình xét danh hiệuchiến sỹ thi đua cơ sở”.

 

           Tại Hội nghị , Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 thông qua báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2021. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024.

                                                            Đức Anh – VKSND huyện Phù Ninh