Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Ba

VKSND huyện Thanh Ba tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Công an huyện Thanh Ba

04:19 - Thứ Năm, 11/10/2018

         Từ ngày 04/10/2018 đến ngày 08/10/2018, Viện KSND huyện Thanh Ba đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Công an huyện Thanh Ba về việc thụ lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thi hành án hình sự và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, thời điểm từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018. Kết quả:
 
         Công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2018 tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba, CQĐT công an huyện Thanh Ba đã thụ lý giải quyết: 146 tin; Chuyển nơi khác giải quyết theo thẩm quyền: 02 tin; Còn phải giải quyết: 144 tin. Đã giải quyết: Tổng số: 131 tin; Trong đó: Khởi tố vụ án hình sự: 32 tin; Không khởi tố: 86 tin; Tạm dừng+ Tạm đình chỉ: 13 tin. Hiện đang giải quyết: 13 tin. Qua kiểm sát VKSND huyện Thanh Ba đã phát hiện một số vi phạm trong việc thông báo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; không chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng vi phạm; căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tin báo không còn nhưng không ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo. 
 
         Công tác tạm giữ, tạm giam: tổng số người bị tạm giữ trong kỳ là 41 người (cũ 0; mới 41) trong đó bắt khẩn cấp 01 người; bắt quả tang: 37 người; bắt truy nã: 03 người; đầu thú: 02 người. Đã giải quyết 43 người trong đó chuyển tỉnh giải quyết theo thẩm quyền: 01 người; chuyển tạm giam: 05; áp dụng biện pháp ngăn chặn khác: 37. Hiện còn tạm giữ: Không
Tổng số người bị tạm giam: 33 người (cũ 10; mới 23); Trong số mới tạm giữ chuyển giam: 05 người; bắt tạm giam: 18 người; Đã giải quyết 29 người; trong đó chuyển tỉnh 28 người; thay đổi biện pháp ngăn chặn: 01 người; hiện còn tạm giam 04 người. Qua kiểm sát nhận thấy tình hình tạm giữ, tạm giam ổn định, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam đúng quy định của pháp luật. Không có hiện tượng bức cung, nhục hình, không có khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tạm giữ, tạm giam. 
 
         Công tác thi hành án hình sự: Tổng số bị án thi hành án phạt tù: 09; đã đưa đi chấp hành án: 09, tồn 0; tổng số bị án án treo: 78 người (trong đó cũ: 60 người; mới 18 người) số bị án chấp hành xong: 11 người; hiện còn đang quản lý: 67 người; tổng số bị án phạt cải tạo không giam giữ : 52 người (trong đó cũ: 19 người; mới 33 người) đã chấp hành xong 12 người hiện đang quản lý 40 người. Trong số bị án án treo và cải tạo không giam giữ không có bị án nào phạm tội mới; Số người bị áp dụng biện pháp quản chế hiện đang quản lý: 01 trường hợp (trong đó cũ 1 người; mới 0 người). Qua công tác kiểm sát nhận thấy cơ quan THAHS đã phối hợp chặt chẽ với VKSND và TAND huyện Thanh Ba để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật THAHS. Tuy nhiên qua kiểm sát sổ theo dõi bị cán phạt cải tạo không giam giữ và án treo thấy trong sổ chưa cập nhật đầy đủ thông tin về xét miễn giảm của một số bị can. 
 
         Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp: thụ lý 12 đơn/11 việc trong đó: Khiếu nại 02 đơn/02 việc; tố cáo 1 đơn/1 việc; kiến nghị phản ánh: 01 đơn/01 việc; tin báo tội phạm 08 đơn/07 việc. Đã giải quyết 10 đơn. Hiện còn tồn 02 đơn (đều là tin báo tố giác tội phạm). Qua kiểm sát hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo VKSND huyện Thanh Ba nhận thấy trong đơn của chị Lê Thị Thu Huyền có 02 nội dung: nội dung thứ nhất khiếu nại bản kết luận kiểm tra xác minh của CQĐT; nội dung thứ hai tố cáo hành vi của cán bộ điều tra. Tuy nhiên trong hồ sơ chỉ có phiếu chuyển đơn khiếu nại đến VKSND huyện Thanh Ba mà không đề cập đến phần tố cáo đối với cán bộ điều tra. 
 
         Đối với những vi phạm nêu trên, VKSND huyện Thanh Ba đang tổng hợp để ban hành kiến nghị yêu cầu CQĐT kịp thời khắc phục. 
 
Một số hình ảnh cuộc kiểm sát trực tiếp: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Nguyễn Phương Linh - VKSND huyện Thanh Ba