Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Thanh Ba

VKS huyện Thanh Ba thực hiện tốt kiến nghị đối với UBND huyện qua công tác Kiểm sát THA dân sự.

08:00 - Thứ Năm, 13/10/2016

Viện KSND huyện Thanh Ba thực hiện tốt việc kiến nghị đối với UBND huyện thông qua công tác Kiểm sát thi hành án dân sự.
 
         Quá trình thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba trong công tác thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Toà án, nhằm đảm bảo việc thi hành án đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên thi hành án.
         Tuy nhiên qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba nhận thấy trong một số việc thi hành án, quá trình, thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận về tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất đối với các hồ sơ cá nhân xin vay vốn của Uỷ ban nhân dân cấp xã và các phòng ban chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Ba trong một số trường hợp cụ thể còn vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, dẫn đến bản án, quyết định của Toà án khó thi hành, việc thi hành án bị tồn đọng, kéo dài đồng thời đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên được thi hành án và các cá nhân có liên quan cụ thể:
         1. Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về đất đai, quá trình thẩm định của các cơ quan chuyên môn không làm hết quy trình, chưa đúng thực tế nên chưa phát hiện được những thiếu sót để yêu cầu khắc phục. 
         2. Việc xác nhận về tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất đối với các hồ sơ cá nhân xin vay vốn của Uỷ ban nhân dân cấp xã và các phòng ban chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Ba chỉ căn cứ vào đề nghị của người có yêu cầu mà không có sự kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
         3. Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp xã và các phòng ban chuyên môn chưa được đầy đủ, gây khó khăn cho quá trình xác minh điều kiện thi hành án. 
         Để khắc phục  những vi phạm trên và đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba đã ban hành kiến nghị số 324 ngày 10.8.2016 đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Ba tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện Thanh Ba chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật đất đai trong công tác xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành.
 
Bùi Thị Hồng Yến - Viện trưởng VKS huyện Thanh Ba