Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

Viện KSND huyện Tân Sơn tăng cường công tác kháng nghị ngang cấp

10:44 - Thứ Ba, 24/05/2022

Thực hiện các quy định của Bộ luật hình sự; Luật thi hành án hình sự. Thông qua công tác kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn nhận thấy về cơ bản Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn đã thực hiện đúng quy định về việc ra Quyết định thi hành án hình sự theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo còn có Quyết định vi phạm nghiêm trọng cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, cụ thể như sau: 

Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo số 14 ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn đối với người chấp hành án Nguyễn Đức Trọng, sinh ngày 28 tháng 01 năm 1981 tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nơi cư trú: xóm Đồng Thanh, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Phạm tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án (07/01/2022 ).

Sau khi kiểm sát Quyết định Thi hành án phạt tù cho hưởng án treo nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn nhận thấy: Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo số 14 ngày 4/5/2022 ban hành không đúng thẩm quyền bởi lẽ: Tại phần quyết định của Bản án số 01 ngày 07/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội quyết định xử phạt: Nguyễn Đức Trọng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách từ 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho cơ quan nơi bị cáo làm việc là trường Trung học phổ thông Văn Miếu, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Nhưng tại phần quyết định của Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo số 14 ngày 4/5/2022 Tòa án huyện Tân Sơn lại ghi: (Thi hành hình phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm . Giao bị cáo Nguyễn Đức Trọng cho Ủy ban xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách).

Sau khi nhận được quyết định thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn đã tiến hành xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Văn Luông, huyện Tân Sơn và xác minh tại Trường trung học phổ thông xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xác định Bị án Nguyễn Đức Trọng hiện đang là giáo viên tại trường Trung học phổ thông Văn Miếu, Trường được đóng trên địa bàn xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; bị án Trọng hiện nay đang cư trú tại xóm Đồng Thanh xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Bởi vậy, phần quyết định của Bản án đã giao cho trưởng THPT Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ là cơ quan nơi bị án làm việc để theo dõi, giám sát, giáo dục bị án. Do đó Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn không có thẩm quyền ra quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đối với bị án Nguyễn Đức Trọng.

Việc làm trên của Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã vi phạm khoản 1 Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự . Tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự quy định:

" Điều 364: Thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án

1. Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định thi hành ăn hoặc ủy thác cho Chánh án Tòa án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án "

Với những vi phạm nêu trên 13/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn đã ban hành kháng nghị Quyết định thi hành án số 14 ngày 04 tháng 5 năm 2022 đối với Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn. Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tiến hành bãi bỏ Quyết định thi hành án hình sự trên.

Sau khi nhận được văn bản Kháng nghị của Viện KSND huyện Tân Sơn, ngày 16/5/2022 Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn đã có văn bản phản hồi với nội dung chấp nhận bản kháng nghị của Viện kiểm sát, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, rút kinh nghiệm, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

                                              

   Hoàng Quốc Hùng - Viện KSND huyện Tân Sơn