Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

Viện KSND huyện Tân Sơn tăng cường công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

03:38 - Thứ Tư, 23/03/2022

Thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT- BCA- BQP- BNN&PTNT- VKSNDTC ngày 29/12/2017 và Thông tư 01/2021/TTLT- BCA- BQP- BNN&PTNT- VKSNDTC ngày 29/11/2021. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn nhận thấy về cơ bản Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn đã thực hiện đúng quy định về trình tự tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của BLTTHS.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm vẫn còn có một số tồn tại, vi phạm cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời như: Vi phạm trong việc phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm : Hồ sơ tin báo thụ lý số 52 ngày 06/12/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn về hành vi có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 03/12/2021 tại nhà ở của anh Nguyễn Mạnh Đạt, sinh năm 1987, tại khu Dát Vảo, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Quá trình thụ lý tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn đã phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số: 57 ngày 6/12/2021. Theo đó quyết định phân công Điều tra viên gồm ông Trần Trọng Thanh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Sa Minh Hải; cán bộ điều tra là ông Phùng Văn Quý; ông Hoàng Khánh Toàn, ông Hà Hữu Nam. Tuy nhiên qua nghiên cứu hồ sơ thấy rằng ông  Hoàng Khánh Toàn và ông Hà Hữu Nam chưa phải là cán bộ điều tra. Việc phân công ông Toàn và ông Nam khi chưa phải là cán bộ điều tra để giải quyết nguồn tin về tội phạm đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra

1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn:

c. Quyết định phân công hoặc thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra; kiểm tra các hoạt động thụ lý, giải quyết nguồn tin, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên, Cán bộ điều tra; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Điều tra viên."

Vi phạm việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Hồ sơ tin báo thụ lý số 52 ngày 06/12/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn. Quá trình kiểm tra, xác minh tin báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã để đồng chí Hà Hữu Nam là cán bộ thuộc Cơ quan điều tra - Công an huyện Tân Sơn không phải là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, nhưng đồng chí được phân công ghi biên bản ghi lời khai, ghi biên bản dẫn giải. Tương tự như vậy hồ sơ tin báo thụ lý số 50 ngày 02/12/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn về hành vi có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 03/10/2021 tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ông Hà Hữu Nam được phân công ghi biên bản lấy lời khai của người liên quan là anh Hà Thanh Tứ.

Việc làm trên của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn đã vi phạm Bộ luật tố tụng hình sự và nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự. Tại Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định: Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm những người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Tại điểm a khoản 2 Điều 34 Bộ luật tố tụng hình sự quy định:

"Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng

2. Người tiến hành tố tụng gồm:

a, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra;"

Tại Khoản 4 Điều 3 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự quy định:

"Điều 3. Nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự

4. Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy định trong Luật này mới được tiến hành hoạt động điều tra hình sự."

Với những vi phạm nêu trên 09/03/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn đã ban hành kiến nghị trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn. Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tiến hành chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Sơn trong việc phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra trong giải quyết nguồn tin về tội phạm; thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật tổ chức điều tra hình sự.

Sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Viện KSND huyện Tân Sơn, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã có văn bản phản hồi với nội dung nhất trí các nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, không để xảy ra các dạng vi phạm tương tự./.

                                              Đoàn Thị Thu Hiền - Viện KSND huyện Tân Sơn