Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

11:01 - Thứ Năm, 08/07/2021

Công tác kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự là một trong những khâu công tác quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát. Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 06/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện…, tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện do đồng chí Triệu Khắc Cường -  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn làm Trưởng đoàn.

 

Toàn cảnh buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND xã Kim Thượng

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Uỷ ban nhân dân xã Kim Thượng báo cáo bằng văn bản về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương, gặp và tiếp xúc trực tiếp với người chấp hành án tại địa phương.

Qua việc kiểm sát tại các xã, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Sau khi lực lượng chính quy được tăng cường về xã cùng với Luật thi hành án hình sự mới có hiệu lực, công tác giám sát, giáo dục những người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều chuyển biến tích cực hơn.Mặc dù địa bàn xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn còn nhiều hạn chế về kinh tế, xã hội, trình độ dân trí chưa cao, nhưng Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm thực hiện tốt và thực hiện đúng theo quy định Luật Thi hành án hình sự, các thông tư, hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiệntheo quy định tại khoản 1 Điều 61, 86, 98 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Định kỳ đều có đánh giá, nhận xét theo đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát vẫn còn phát hiện một số mặt tồn tại và hạn chế, như: Bản tự nhận xét chấp hành án của các bị án chưa nhận xét đầy đủ, chưa ghi đầy đủ thông tin tại các mục yêu cầu theo mẫu số CD 28 ban hành kèm theo thông tư số 84 ngày 31/12/2019 của Bộ công an; UBND xã ra Quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục người chấp hành án nhưng không có bản nhận xét của người trực tiếp giám sát; Các bản nhận xét của UBND xã đều ghi bị án thực hiện tốt nghĩa vụ, tuy nhiên hồ sơ chưa thể hiện việc bị án đã chấp hành việc nộp án phí HSST hay chưa. Cơ quan thi hành án hình sự triệu tập người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ đến làm việc tại UBND xã nhưng biên bản lại được lập tại Cơ quan thi hành án hình sự…

 
 
Đồng chí Trưởng đoàn thông quả biên bản kết luận trực tiếp kiểm sát

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Triệu Khắc Cường – Trưởng đoàn đã thông qua biên bản kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị UBND xã Kim Thượng khắc phục những tồn tại thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; ngăn chặn, hạn chế các bị án phạm tội trong thời gian chấp hành án, động viên các bị án tái hòa nhập cộng đồng./.

 

                                   Phùng Ngọc Yến/Chuyên viên