Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn Quý I năm 2020.

02:46 - Thứ Tư, 26/02/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020,  ngày 25/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Tân Sơn.

Sau khi đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ – Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Sơn (Trưởng đoàn kiểm sát) công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, đồng chí Ngô Tiến Dũng – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 24/02/2020.

 
 

Đ/C Nguyễn Tiến Sỹ, Phó viện trưởng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

 

 

Đ/C Ngô Tiến Dũng báo cáo báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam; nơi ăn, ở, thăm gặp; y tế; khu nhà bếp; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam. Đoàn kiểm sát nhận thấy các loại sổ được mở, cập nhật đầy đủ theo quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 của Bộ Công an; Việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, chế độ thăm thân, nhận quà và các chế độ khác đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 
 


 
 
Kiểm sát viên kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ và người bị tạm giữ, tạm giam

Tuy nhiên, công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn còn có tồn tại, hạn chế như: Tại các buồng tạm giam ở Nhà tạm giữ vẫn có người bị tạm giam phải dùng nước sinh hoạt trong bể tại phòng để uống. Việc để người bị tạm giam phải dùng nước uống như vậy không đảm bảo vệ sinh, chưa thực hiện đúng chế độ mà người bị tạm giam được hưởng. Tồn tại trên đã vi phạm khoản 3 Điều 27 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn đã công bố dự thảo kết luận và dự thảo kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ - Công an huyện Tân Sơn kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam./.

 

                                                                   Nguyễn Thanh Tuấn – VKSND huyện Tân Sơn