Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

VKSND huyện Tân sơn kháng nghị Quyết định THA của Chi cục THADS cùng cấp

11:15 - Thứ Hai, 24/02/2020

Thông qua công tác kiểm sát quyết định thi hành án dân sự, ngày 18/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn nhận được 02 Quyết định thi hành án chủ động số: 122, 123 ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, sau khi kiểm sát 02 quyết định thi hành án chủ động trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn nhận thấy việc ra quyết định thi hành án trên là không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Ngày 14/02/2020 Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn chuyển giao 02 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số: 07/2020/QĐST-DS ngày 12/2/2020 và số: 08/2020/QĐST-DS ngày 13/2/2020 cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn để Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn ra quyết định thi hành án.

 
 
 
 
 
 

Căn cứ việc nhận được 02 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên, nên ngày 17 tháng 02 năm 2020 Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn đã ra Quyết định thi hành án.

 
 

Tuy nhiên việc căn cứ vào quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên để ra quyết định thi hành án là không đúng quy định của pháp luật. Bởi lẽ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 07, 08 của Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn vẫn chưa có hiệu lực pháp luật, đang trong thời gian có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, nhưng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân sơn đã ra quyết định thi hành án.

Việc làm trên của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.

Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định:

"Điều 2. Bản án quyết định được thi hành

Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm:

1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật:

a, Bản án, quyết định hoặc phần bản án quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; "

 Vậy nên ngày 19/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn đã ban hành Kháng nghị 02 Quyết định thi hành án chủ động số: 122,123 ngày 17/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, yêu cầu ông Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ: Ra quyết định Thu hồi Quyết định số: 122,123/QĐ-CCTHADS ngày 17/02/2020 theo đúng quy định của pháp luật và trả lời kháng nghị cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn theo đúng quy định của Pháp luật. 

 

                                                               Đoàn Thị Thu Hiền - Viện KSND huyện Tân Sơn