Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

Những hạn chế trong công tác THA treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác.

03:42 - Thứ Ba, 16/04/2019

            Luật thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, đến nay việc quản lý, giáo dục đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định tại các Ủy ban nhân dân cấp xã đã được quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực nên đã hạn chế tình trạng người đang chấp hành án vi phạm pháp luật hoặc phạm tội mới trong thời gian chấp hành hình phạt tại địa phương, từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên đại bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 04/4/2019 đến ngày 11/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tiến hành trực tiếp kiểm sát về công tác thi hành án treo, phạt cải tạo không giam giữ của tại Ủy ban nhân dân các xã: Tam Thanh, Đồng Sơn,  Mỹ Thuận và xã Kim Thượng. Kết quả kiểm tra cho thấy: việc  giao nhận hồ sơ giữa Ủy ban nhân dân xã với Cơ quan thi hành án hình sự đều được lập biên bản giao nhận giữa các bên. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bị án từ Cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến, Uỷ ban nhân dân xã đã vào sổ thụ lý, theo dõi các bị án, đối tượng quản lý. Qua kiểm tra sổ thụ lý, Uỷ ban nhân dân xã đã vào sổ đầy đủ các bị án, đối tượng quản lý, vào đầy đủ các cột mục, nội dung yêu cầu. Ủy ban nhân dân xã đã tiếp tục lập, bổ xung hồ sơ quản lý từng bị án khi Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tân sơn chuyển hồ sơ, bàn giao bị án cho địa phương quản lý. Trong hồ sơ quản lý bị án đã thể hiện cơ bản đầy đủ các văn bản theo quy định của pháp luật như: Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục, bản tự nhận xét quá trình chấp hành án, bản nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục…Các bị án sau khi chấp hành xong đều được Ủy ban nhân dân xã nhận xét, hoàn thiện hồ sơ chuyển cho Cơ quan thi hành án hình sự cấp giấy chứng nhận chấp hành xong đúng thời hạn.

 

 
 

          Một số điểm tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 04 xã trên địa bàn huyện Tân Sơn, nhận thấy còn một số điểm còn hạn chế: Đối với Ủy ban nhân dân xã và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra đối với Ban công an xã trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật thi hành án hình sự, chưa tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an xã với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong công tác thi hành án hình sự nói chung và trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ… nói riêng. UBND cấp xã chưa quan tâm đến việc lập hồ sơ đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét và đề nghị Tòa án cùng cấp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời gian phạt Cải tạo không giam giữ… cho người chấp hành án khi họ đủ điều kiện. Người chấp hành án chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, như chưa tự nguyện nộp bản tự nhận xét quá trình chấp hành án, đi khỏi địa phương không báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

          Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát đoàn kiểm sát đã trao đổi, giải đáp, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Kết thúc đợt kiểm sát đoàn đã ban hành 04 kết luận, 02 bản kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khắc phục những vi phạm tồn tại, 01 bản kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện khắc phục vi phạm. Tại các buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban công an xã tiếp thu những ý kiến dự thảo kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ khắc phục những thiếu sót, tồn tại để công tác thi hành án hình sự tại địa phương ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 

 

          Nguyên nhân, Giải pháp khắc phục: Cán bộ được giao công tác này còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác, Các cán bộ công an cấp xã làm công tác Thi hành án hình sự chưa được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, chưa được tập huấn nghiệp vụ thi hành án. Công tác kiểm tra, chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Thi hành án hình sự cấp trên chưa được thường xuyên, kịp thời. Trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân ở từng khu vực không đồng đều, nhìn chung còn thấp.

            Cán bộ được giao thực hiện công tác Thi hành án hình sự chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Giải pháp nâng cao công tác thi hành án hình sự tại địa phương

          Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân đối với công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ… của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Đối với những địa phương để xảy ra tồn tại trong nhiều năm mà không được khắc phục thì Viện kiểm sát cần kiến nghị cấp ủy Đảng ở địa phương đó tăng cường chỉ đạo Uỷ ban nhân dân khắc phục.

          Cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án hình sự cần nghiên cứu, hướng dẫn, tăng cường tập huấn và kiểm tra đối với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã và những người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát, giáo dục người phải thi hành án.

          Bổ sung cơ chế kinh phí cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và chế độ thù cho những người trực tiếp giáo dục người phải thi hành án treo, Phạt cải tạo không giam giữ, quản chế...

          Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện với Uỷ ban nhân dân cấp xã. Mối quan hệ phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành sao cho hoạt động thi hành án hình sự đi vào nề nếp.

          Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục triển khai thường xuyên công tác kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; tăng cường kiểm sát chặt chẽ các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, giáo dục người phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, từ việc lập và bàn giao hồ sơ thi hành án; nắm số lượng bị án thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ… trên địa bàn; kiểm sát chặt chẽ việc chuyển người chấp hành án đến nơi cư trú mới; kiểm sát việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

 

                                                           Hoàng Quốc Hùng - VKS huyện Tân Sơn