Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

Viện KSND huyện Tam Nông thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, công tác kiểm sát thi hành án dân sự

10:23 - Thứ Ba, 03/01/2023


Để kịp thời triển khai và cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023” và Kế hoạch số 891/KH- VKS ngày 19/12/2022 về “Công tác kiểm sát năm 2023” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tăng cường hoạt động phát hiện, tổng hợp và kiến nghị đối với các vi phạm của cơ quan hữu quan (Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự) trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình và công tác kiểm sát thi hành án dân sự đặc biệt là công tác kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:

Đối với Tòa án nhân dân huyện Tam Nông: Từ việc tăng cường vận dụng linh hoạt quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐVKS-BCSĐTA ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng như quy chế phối hợp số 01 ngày 22/10/2021 giữa Ủy ban - Tòa án - Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tăng cường công tác kiểm sát các thông báo thụ lý, kiểm sát các quyết định của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, qua đó đã phát hiện các vi phạm, tồn tại như: Tòa án thực hiện việc thụ lý khi nguyên đơn chưa nộp đủ các tài liệu chứng cứ chứng minh quyền khởi kiện của mình hoặc thụ lý khi các tài liệu nguyên đơn cung cấp là bản phô tô mà không có công chứng, chứng thực (chưa được xác định là chứng cứ); vi phạm trong việc quá trình giải quyết vụ án không thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Tố tụng dân sự  nhưng sau đó lại nhận định “vụ án có tính chất phức tạp” để Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử làm cho vụ án bị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự…

Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông: Quá trình kiểm sát đối với 03 hồ sơ đã ra Quyết định cưỡng chế, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông nhận thấy: Chấp hành viên được phân công tiến hành xác minh hiện trạng tài sản trước khi cưỡng chế chưa đầy đủ, chi tiết; xác định không đúng biện pháp cưỡng chế, thực hiện không đầy đủ các các yêu cầu của Viện kiểm sát… dẫn đến việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã có công văn yêu cầu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông phải dừng việc cưỡng chế để thực hiện việc xác minh, xác định hiện trạng, xác định biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Việc làm nêu trên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông đã ảnh hưởng đến tính khả thi của các Quyết định cưỡng chế, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Để các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, của Luật thi hành án dân sự cũng như quy định của các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất và để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cũng như để kịp thời yêu cầu các cơ quan hữu quan chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm và không để các vi phạm tương tự như đã nêu trên xảy ra trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã ban hành 01 Kiến nghị số 335 ngày 29/12/2022 đối với Tòa án nhân dân huyện Tam Nông và 01 Kiến nghị số 332 ngày 26/12/2022 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông đối với các nội dung vi phạm nêu trên.

                                                                                              Duy Tùng - Viện KSND huyện Tam Nông