Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định trong lĩnh vực dân sự

02:37 - Thứ Ba, 28/06/2022

Trong thời gian qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã kiểm sát chặt chẽ 100% các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông. Quá trình kiểm sát, Viện kiểm sát huyện Tam Nông đã phát hiện nhiều vi phạm để kịp thời ban hành các kiến nghị, kháng nghị, báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm và đã được cấp có thẩm quyền chấp nhận.

Trong đó, thông qua việc kiểm sát Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 77/QĐST-HNGĐ ngày 21/9/2022 của Toà án nhân dân huyện huyện Tam Nông, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã phát hiện vi phạm của Toà án trong việc tính án phí cho nghĩa vụ trả nợ chung của đương sự theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, căn cứ theo quy định của pháp luật về thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã ban hành Báo cáo số 357/BC-VKTN ngày 21/11/2021 gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp Cao tại Hà Nội, đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định trên của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông.


Kiểm sát viên báo cáo vi phạm của Toà án để tập thể Lãnh đạo viện xem xét quyết định

 

Ngày 12/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông và ban hành Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm sửa một phần nội dung và Tạm đình chỉ thi hành Quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự nêu trên cho đến khi có Quyết định giám đốc thẩm. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cũng đã ban hành Kiến nghị khắc phục vi phạm số 41/KN-VC1-DS ngày 12/5/2022 đối với Toà án nhân dân huyện Tam Nông về vi phạm này.

Thông qua hoạt động báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông, đã được Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại địa phương. Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông sẽ tiếp tục tích cực phát hiện các vi phạm và kịp thời thực hiện các quyền kiến nghị, kháng nghị, báo cáo kháng nghị nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, lợi ích của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật./.

 

                                          Vũ Anh Hoàng - KSV VKSND Huyện Tam Nông