Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

VKSND huyện Tam Nông thực hiện công tác Kiểm sát hoạt động thẩm định tại chỗ và thẩm định tài sản trong tố tụng dân sự.

02:50 - Thứ Sáu, 25/06/2021

         Thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình… nói chung cũng như để kịp thời kiểm sát các hoạt động tố tụng, các hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình… nói riêng, ngày 22/6/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện Tam Nông tham gia hoạt động thẩm định tại chỗ, định giá tài sản đối với vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” thụ lý số 12/2021/TLST-DS ngày 02/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Lan - sinh năm 1987 và bị đơn là ông Ngô Kim Thư - sinh năm 1980, đều có địa chỉ tại khu 14, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

          Ngay sau khi nhận được các Quyết định và Giấy mời tham gia của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã phân công Kiểm sát viên cùng tham gia và trao đổi với Tòa án nhân dân huyện Tam Nông về thành phần, nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động thẩm định, định giá... đảm bảo các hoạt động nêu trên được tiến hành nhanh gọn, chính xác và đúng quy định của pháp luật.

 
 
 
Kiểm sát viên kiểm sát việc Hội đồng định giá tài sản đo đạc diện tích nhà và đất có tranh chấp

Cùng tham gia việc xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản ngoài Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông và Tòa án nhân dân huyện Tam Nông còn có đầy đủ các thành phần khác theo Quyết định thẩm định tại chỗ, Quyết định định giá tài sản, đó là: Hội đồng định giá tài sản huyện Tam Nông, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông và Ủy ban nhân dân xã Dân Quyền, huyện Tam Nông cùng với các đương sự và các luật sư (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn).

Đoàn làm việc đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản đối với các tài sản gồm: Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 16, diện tích 150,1m2 đứng tên ông Ngô Kim Thư và bà Phan Thị Lan, địa chỉ: khu 14, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông; Thửa đất số 660, tờ bản đồ số 13, diện tích 182,5m2 đứng tên ông Ngô Kim Thư và bà Phan Thị Lan, địa chỉ: khu 14, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông. Trên đất có 01 ngôi nhà 02 tầng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Lead biển kiểm soát 19N-23773 đứng tên bà Phan Thị Lan và một số tài sản khác trong nhà như bàn ghế, tủ bếp…

 
  
 
Đoàn làm việc tiến hành kiểm tra, đo đạc diện tích nhà và đất có tranh chấp

Với việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng cũng như người tham gia tố tụng, kết thúc buổi thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, các tài sản đã được xem xét, tiến hành thẩm định, định giá đầy đủ, khách quan, theo đúng quy định. Hội đồng thẩm định, định giá tài sản đã tiến hành lập biên bản về việc xem xét thẩm định tại chỗ và công bố nội dung Biên bản định giá tài sản công khai cho những người tham gia biết để làm căn cứ giải quyết vụ án. Các đương sự đều nhất trí với kết quả thẩm định, định giá tài sản đã được công bố và không có ý kiến đề nghị, khiếu nại gì thêm./.

 

                                                                                                                  Bùi Xuân Việt/KSV