Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

VKSND huyện Tam Nông tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong công tác Thi hành án dân sự nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

04:01 - Thứ Ba, 01/06/2021

         Thực hiện nội dung đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2021 về việc: “Tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn”, trong các ngày 25, 26, 27/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tiến hành kiểm sát đối với 01 việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất tại xã Thọ Văn và kiểm sát việc giao tài sản trong 02 việc thi hành án cho người mua được tài sản thông qua bán đấu giá tại xã Thanh Uyên và xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

          Để đảm bảo việc vừa tăng cường các hoạt động cưỡng chế kê biên cũng như các hoạt động thi hành án dân sự theo quy định vừa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid 19 trong bối cảnh dịch covid 19 còn đang diễn biến phức tạp, ngay từ khi nhận được Kế hoạch cưỡng chế, giấy mời tham gia cưỡng chế, giao tài sản, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã trao đổi với lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự về thành phần, cách thức, nội dung tiến hành các hoạt động cưỡng chế, giao tài sản phải đảm bảo không tập trung quá nhiều người tại nơi có tài sản cần giao, cần cưỡng chế mà chỉ các thành phần thiết yếu tham gia, khi tham gia hoạt động cưỡng chế, giao tài sản các thành phần bắt buộc phải sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình cưỡng chế, giao tài sản, việc cưỡng chế giao tài sản phải nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

 
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông thông qua quyết định
về việc giao tài sản cho người mua tài sản đã trúng đấu giá.

Đối với hoạt động kiểm sát việc giao tài sản thông qua bán đấu giá tại xã Thanh Uyên và xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, trước khi tham gia kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có liên quan, kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục cũng như nội dung hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, đảm bảo việc giao tài sản có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

 
 
Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động cưỡng chế giao quyền sử dụng đất tại
xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
 

          Đối với hoạt động kiểm sát việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất tại xã Thọ Văn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát việc cưỡng chế đã yêu cầu Chấp hành viên tiến hành đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung đã được xây dựng trong kế hoạch cưỡng chế, đồng thời đảm bảo việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                                       Thúy Hòa  - Kiểm tra viên