Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

VKSND huyện Tam Nông với công tác đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam.

02:18 - Thứ Hai, 24/05/2021

Thực hiện Công văn số 21/ HD-VKSTC của Viện kiểm sát ND Tối cao và Công văn số 159/VKS-P8 của Viện kiểm sát ND tỉnh Phú Thọ về việc: "Hướng dẫn một số nội dung công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ”. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Nông, UBMTTQ Việt Nam Thị trấn Hưng Hóa kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông.

 
 
 Đoàn công tác phổ biến nội quy hướng dẫn quy trình bầu cử cho người đang bị tạm giam

Ngày 19/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông. Kết quả: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, phổ biến quyền bầu cử cho người bị tạm giam, thực hiện niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại khu vực Nhà tạm giữ và thực hiện cho người bị tạm giam nghiên cứu về danh sách người ứng cử để có lựa chọn sáng suốt cho việc bỏ phiếu.

 
 
Tổ bầu cử hướng dẫn người bị tạm giam nghiên cứu tiểu sử của người ứng cử

Sáng ngày 23/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Nông, UBMTTQ Việt Nam Thị trấn Hưng Hóa kiểm sát đột xuất công tác tạm giữ, tạm giam về việc thực hiện quyền bầu cử cho người bị tạm giữ tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông. Tổ bầu cử Ủy ban thị trấn Hưng Hóa bố trí một hòm phiếu phụ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông để người bị tạm giam thực hiện quyền bầu cử của mình. Việc bỏ phiếu được thực hiện đúng quy trình và đúng nguyên tắc bỏ phiếu. Những người bị tạm giam được phát phiếu cử tri, được nghiên cứu danh sách quá trình hoạt động của những người ứng cử  trước khi bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu của người bị tạm giam được thực hiện một cách khách quan và bí mật không bị ai ép buộc, xúi dục.

 
 
 Đoàn công tác hướng dẫn người bị tạm giam nghiên cứu phiếu bầu

Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong quá trình bầu cử. Tại khu vực trước cửa phòng làm việc và cửa khu vực bỏ phiếu đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay, máy đo nhiệt độ cơ thể, bảng thông báo yêu cầu về công tác phòng dịch ... Tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay đeo khẩu trang trước khi vào khu vực giam giữ và trước khi thực hiện việc bầu cử.

 
 
Người bị tạm giam thực hiện việc bỏ phiếu

Việc thực hiện tốt công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ của Viện kiểm sát ND huyện Tam Nông đã góp phần đảm bảo cho người bị tạm giam thực hiện đầy đủ các quyền của mình, trong đó có quyền bầu cử đúng quy định của pháp luật.

 

 

                                                                   Vũ Anh Hoàng - Kiểm sát viên.