Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

VKSND huyện Tam Nông phối hợp với Cục THADS tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS cùng cấp.

04:00 - Thứ Hai, 14/09/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020,Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-VKSTN và Kế hoạch số 316/KH-VKSTN ngày 31/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông về việc “Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông”. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông. Cùng thời gian này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cũng thực hiện việc kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Vì vậy để đảm bảo tính hiệu quả, không chồng chéo trong hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát cũng như hoạt động kiểm tra của Cục thi hành án tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục Thi hành án dân sự nên Đoàn kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã trao đổi, phối hợp và thống nhất với Đoàn kiểm tra của Cục thi hành án tỉnh về phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra, kiểm sát.

 

Đ/C Viện trưởng VKSND huyện Tam Nông  trao đổi với Đoàn kiểm tra Cục thi hành án tỉnh
về phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra, kiểm sát.

          Tại buổi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Quyết định kiểm tra có sự tham gia và chỉ đạo của Đồng chí Quách Hữu Quang, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Đồng chí Lê Xuân Trường - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 Đ/C Quách Hữu Quang - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo

            Thông qua kết quả của công tác trực tiếp kiểm sát cũng như kết quả kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông cũng như Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra những ưu điểm, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông cần phát huy trong thời gian tới như: Trong thời gian từ tháng 6/2020 đến nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông đã có nhiều biện pháp tăng cường việc đôn đốc, xác minh và tiến hành cưỡng chế thi hành đối với nhiều vụ, việc nhằm đảm bảo cho các Bản án, Quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án. Từ đó, tỷ lệ giải quyết án về số việc, số tiền đều được nâng cao.

          Tuy nhiên bên cạnh đó đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát cũng như đoàn kiểm tra của Cục thi hành án dân sự tỉnh cũng đã phát hiện và yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chi cục không tiến hành xác minh tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với trường hợp người phải thi hành án có các tài sản là bất động sản; xác minh điều kiện thi hành án của đương sự chưa đầy đủ, không giao thông báo, quyết định thi hành án cho người được thi hành án...

 

Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tam Nông phát biểu ý kiến tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra

            Kết thúc đợt kiểm tra, kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát và Đoàn kiểm tra của Cục thi hành án dân sự tỉnh đã thông dự thảo kết luận kiểm tra. Tại buổi thông qua các dự thảo kết luận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã nghiêm túc xin kiểm điểm rút kinh nghiệm và hứa sẽ khắc phục triệt để những vi phạm đã nêu nhằm thực hiên tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Căn cứ kết quả kiểm sát cũng như ý kiến giải trình khi thông qua dự thảo kết luận kiểm sát của Chi cục, Viện kiểm sát ND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp số 342, ngày 31/8/2020 theo quy định.

 

                                                         Vũ Hoàng - KSV, VKSND huyện Tam Nông