Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

VKSND huyện Tam Nông tăng cường Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên thi hành án Dân sự

10:19 - Thứ Tư, 29/07/2020

           Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự và tăng cường việc triển khai nội dung đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2020 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án”, trong các ngày 14/7 và ngày 23, 24/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tiến hành kiểm sát đối với 01 việc cưỡng chế giao đất và tài sản trên đất tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và 01 việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

          Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc cưỡng chế đã yêu cầu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án tiến hành đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung đã được xây dựng trong kế hoạch cưỡng chế, đồng thời đảm bảo việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng theo quy định của pháp luật.

 

Tiến hành kiểm kê, niêm phong tài sản của người phải thi hành án không tự nguyện di rời
để bàn giao nhà và tài sản trên đất cho người được thi hành án

Kết thúc buổi cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ngày 14/7/2020 tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, Chi cục Thi hành án đã tiến hành bàn giao tài sản trên đất theo bản án, quyết định thi hành án cho người được thi hành án, đồng thời tiến hành kiểm kê, niêm phong và chuyển tài sản của người phải thi hành án về kho của Chi cục thi hành án để tiến hành bảo quản theo quy định (người phải thi hành án đã được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng cố tình không có mặt tại địa điểm thi hành án và không di rời tài sản riêng của mình ra khỏi địa điểm thi hành án).


Thông qua các biên bản kiểm kê, biên bản bàn giao tài sản 

          Riêng đối với việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, trong 02 ngày (23 và 24/7/2020), Chi cục Thi hành án đã tiến hành kê biên đối với 04 quyền sử dụng đất cùng tài sản trên đất tại khu 5 và khu 7, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông để tiến hành bán đấu giá tài sản thanh toán khoản phải thi hành án cho người được thi hành án là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (chi nhánh Đền Hùng).

          Việc tăng cường đôn đốc thi hành án, tăng cường hoạt động kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã góp phần tăng tỷ lệ giải quyết đối với các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành mà đương sự cố tình chây ỳ, không hợp tác, góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức, giúp hoạt động thi hành án dân sự được thực thi nghiêm chỉnh đúng theo quy định của pháp luật.

                                                                                    Thùy Linh - Viện KSND huyện Tam Nông