Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tam Nông

VKSND huyện Tam Nông ban hành kiến nghị vi phạm trong hoạt động điều tra

03:28 - Thứ Năm, 09/04/2020

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông nhận thấy Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tam Nông chưa chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khởi tố, điều tra các vụ án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tổng hợp các dạng vi phạm, ban hành kiến yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tam Nông khắc phục vi phạm.

Dưới đây nội dung Kiến nghị số 174/KN-VKS ngày 01/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông.

1. Vi phạm về việc gửi Quyết định trưng cầu giám định và Kết luận giám định

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sat điều tra vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố số 25 ngày 30/3/2020 về tội Cố ý gây thương tích, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông nhận thấy, trong quá trình giải quyết tin báo về hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 08/02/2020 tại khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Nông đã ra Quyết đinh trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bị hại; tuy nhiên chỉ đến khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông mới nhận được Quyết định trưng cầu giám định và bản kết luận giám định.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Bộ luật Tố tụng hình sự thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra Quyết định trưng cầu giám định, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiêm sát điều tra. Tuy nhiên, quá trình giải quyết các vụ án về tội Cố ý gây thương tích, sau khi ra Quyết định trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ thương tích, Cơ quan điều tra đã gửi quyết định trưng cầu giám định quá thời hạn luật định.         

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2, Điều 213 Bộ luật Tố tụng hình sự thì trong  thời hạn 24 giờ kể từ khi Cơ quan điều tra nhận được Kết luận giám định thì phải gửi cho Viện kiểm sát nhưng Cơ quan điều tra không gửi bản Kết luận giám định cho Viện kiểm sát để Viện kiểm sat thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.

2. Vi phạm về việc thu thập chứng cứ

Theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm chuyển những biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, sau khi thu thập tài liệu, lập biên bản về hoạt động điều tra thì Cơ quan điều tra không chấp hành đúng quy định tại khoản 5, Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, như: Không chuyển hoặc không chuyển kịp thời….

3. Vi phạm về việc hỏi cung bị can

Theo quy định tại Điều 183 Bộ luật Tố tụng hình sự về việc hỏi cung bị can thì ngay sau khi có Quyết định khởi tố bị can, Điều tra viên phải tiến hành hỏi cung đối với bị can. Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát để đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can thì Điều tra viên không thực hiện hoạt động này.

4. Vi phạm về việc lập biên bản điều tra

Trong hồ sơ vụ án hình sự thể hiện một số biên bản điều tra do cùng một điều tra viên thực hiện nhưng lại được thực hiện cùng trong một khoảng thời gian, cùng tại một địa điểm. Ngoài ra sau khi lập biên bản về hoạt động điều tra  thì Điều tra viên không thực hiện việc ký tên vào biên bản, như vậy là đã vi phạm quy định tại Điều 133, Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

                                                                               Hán Nguyên - VKSND huyện Tam Nông