Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

Viện KSND huyện Phù Ninh phối hợp, kiểm sát kiểm sát việc giao tài sản cho người được thi hành án

03:55 - Thứ Năm, 14/04/2022

Căn cứ  Bản án số 07/2021/DSST ngày 15/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, Quyết định thi hành án số 179/QĐ-CCTHADS ngày 07/3/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh. Theo nội dung của bản án buộc bà Nguyễn Thị Cúc, trú tại: khu 1, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phải trả lại cho ông Nguyễn Ngọc Phương và bà Nguyễn Thị Tròn ở khu 1, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thửa đất số 39, tờ bản đồ số 01, diện tích 540m2 loại đất trồng lúa tại khu 1, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

           Tại buổi làm việc ngày 01/4/2022, người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Cúc đã nhất trí, tự nguyện giao tài sản là quyền sử dụng đất cho ông Phương và bà Tròn, Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh đã ban hành kế hoạch, thông báo tổ chức giao tài sản theo quy định của pháp luật.

 

Đại diện Viện KSND huyện Phù Ninh tham gia kiểm sát việc giao tài sản

           Tại buổi cưỡng chế giao tài sản, ông Đỗ Hồng Quang – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh giới thiệu thành phần tham gia, công bố Quyết định thi hành án và phổ biến nội dung buổi làm việc theo quy định. Đại diện chính quyền địa phương, đại diện người được thi hành án, cán bộ địa chính đã tiến hành đo đạc, lập biên bản có chữ ký của các bên xác định hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất.      

           Cuộc kiểm sát việc bàn giao tài sản cho người được thi hành án đã diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyết định của bản án được thực thi trên thực tế, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật thi hành án dân sự, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật./.                                                                                   

                                                                                    Ngô Duy Long

                                                                Kiểm tra viên - VKSND huyện Phù Ninh