Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

Viện KSND huyện Phù Ninh tham gia phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

10:51 - Thứ Năm, 29/07/2021

        Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định “cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thi hành án”.  Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể, để đảm bảo tính nhân văn của pháp luật, góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, Luật Thi hành án dân sự cũng quy định các trường hợp người thi hành án được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở quy định của Luật Thi hành án dân sự, ngày 28/07/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, Viện KSND huyện Phù Ninh đã tham gia phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với 13 hồ sơ trên cơ sở đề nghị của Chi cục THADS huyện Phù Ninh. Thành phần tham gia phiên họp có Thẩm phán - chủ trì phiên họp, đại diện Chi cục THADS huyện Phù Ninh và đại diện Viện KSND huyện Phù Ninh.

 

 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm tại phiên họp

          Trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ do Chi cục thi hành án dân sự chuyển giao và công văn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, để kiểm sát kịp thời và có hiệu quả việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ về căn cứ, biên bản xác minh điều kiện thi hành án, thời hạn, số lần xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đồng thời tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc xét miễn, giảm trong thi hành án dân sự được quy định tại các Điều 61, 62, 63 Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014 và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, TAND tối cao, Viện KSND tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Thông qua kết quả nghiên cứu, tiếp cận hồ sơ và các quy định của pháp luật, Viện KSND huyện Phù Ninh phát biểu quan điểm đối với các trường hợp đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

 

          Phiên họp đã diễn ra theo đúng trình tự quy định và tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. Kết thúc phiên họp, trên cơ sở quan điểm của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh đã ban hành quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước 07 hồ sơ tương đương tổng số tiền là 27.376.540đ và giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 06 hồ sơ với tổng số tiền 35.586.000đ. Thông qua công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đã góp phần giảm đáng kể số lượng việc thi hành án còn tồn đọng, kéo dài tại địa phương.

 

                                    Nguyễn Thị Thủy - Phó viện trưởng VKSND huyện Phù Ninh.