Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

VKSND huyện Phù Ninh phối hợp với Tòa án thẩm định tại chỗ trong việc giải quyết vụ án Dân sự

08:40 - Thứ Ba, 14/07/2020

Xem xét thẩm định tại chỗ là một biện pháp thu thập chứng cứ do thẩm phán tiến hành được quy định tại BLTTDS. Đây là một biện pháp thu thập chứng cứ rất quan trọng, có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án một cách chính xác đặc biệt là đối với các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai.

 

Tại Khoản 1 Điều 101 BLTTDS năm 2015 quy định “Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó”.

 

Theo quy định trên, thì việc tiến hành thẩm định tại chỗ trong các vụ án dân sự, VKSND không phải là thành phần tham gia kiểm sát thẩm định tại chỗ. Nhưng đối với loại tranh chấp nêu trên thì Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa xét xử được quy định tại Điều 21 BLTTDS năm 2015 và Điều 23 Thông tư số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của BLTTDS.

 

Ngoài tham gia phiên tòa, VKSND còn có chức năng kiểm sát các hoạt động tố tụng ngay từ khi Tòa án thụ lý vụ án. Việc tố tụng không quy định Viện kiểm sát tham gia thẩm định tại chỗ lại gây khó khăn cho Viện kiểm sát trong quá trình nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử. Thực tế, có rất nhiều vụ án do Tòa án thẩm định tại chỗ không đúng với hiện trạng đất, hoặc xác định đất, tài sản trên đất không rõ ràng dẫn đến chỉ nhìn trên biên bản thì không thể thấy hết thực tế thửa đất và tài sản trên đất dẫn đến khó khăn trong quá trình nghiên cứu, đề xuất án.

 

 Để khắc phục tình trạng nêu trên, Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh đã thực hiện quy chế phối hợp mời Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia cùng tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với những tranh chấp liên quan đến đất đai và tài sản trên đất nhằm đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ khách quan, đầy đủ, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

 

Ngày 02 tháng 7 năm 2020  Thẩm phán tòa án và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh cùng với sự tham gia của Văn phòng đăng ký đất  phòng tài nguyên môi trường UNBD huyện Phù Ninh, với sự chứng kiến của các đương sự tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với thửa đất và tài sản trên đất đang có tranh chấp tại Khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

 

Hình ảnh Kiểm sát viên phối hợp với Tòa án trực tiếp có mặt tại

thửa đất có tranh chấp làm việc với các đương sự

 

Quá trình thẩm định tại chỗ ngoài trực tiếp được chứng kiến Thẩm phán tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ thông qua cơ quan chức năng đo đạc, Kiểm sát viên còn lắng nghe nguyên đơn trực tiếp trình bày về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất.


 

Hình ảnh Kiểm sát viên lắng nghe đương sự chỉ mốc giới

 

Qua xem xét thẩm định tại chỗ giúp cho Kiểm sát viên xác định được nguồn gốc thửa đất tranh chấp, vị trí, diện tích, tài sản trên đất… làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

 

 

 Hình ảnh cán bộ địa chính tiến hành đo đạc

 

 

                                                          Thúy Hằng, Huy Phương – VKSND huyện Phù Ninh