Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

Xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ đợt 30/4/2020.

09:30 - Thứ Hai, 11/05/2020

Việc thực hiện xét giảm, rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vào các dịp Tết nguyên đán, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) và ngày Quốc khánh (02/9/1945) là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tạo động lực, khuyến khích người chấp hành án tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 29/4/2020, Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 02 bị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và 03 bị án chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán và có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh.

 
 

Đ/c Thẩm phán - thành viên Hội đồng xét giảm trình bày hồ sơ đề nghị

Tại phiên họp, đồng chí Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh: các hồ sơ đề nghị được lập đúng trình tự, thủ tục, đủ điều kiện để xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét giảm xem xét rút ngắn một phần thời gian thử thách án treo và giảm một phần thời gian chấp hành án phạt án cải tạo không giam giữ cho 05 bị án.

Đ/c Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát

Kết thúc phiên họp, các đồng chí Thẩm phán đều thống nhất theo quan điểm của Kiểm sát viên đề nghị, đồng thời ra Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cho các bị án.

 

                                           Vương Đàm Chuyên - VKSND huyện Phù Ninh