Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

VKSND huyện Phù Ninh trực tiếp kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh.

02:32 - Thứ Hai, 04/05/2020

          Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nội dung công tác đột phá, xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó, chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án dân sự, quan tâm phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự, hành chính để yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị khắc phục và rút kinh nghiệm kịp thời.

Nhằm tăng cường công tác phân loại án chưa có điều kiện thi hành án; đặc biệt tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng lâu dài, phức tạp, khó thi hành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã ban hành Quyết định trực tiếp kiểm sát số 43/QĐ-KSTHADS ngày 21 tháng 02 năm 2020, đồng thời tiến hành kiểm sát 04 hồ sơ thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh.

 
 

Đ/C  Nguyễn Thị Thủy – Phó Viện trưởng – Trưởng Đoàn kết luận các vi phạm

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn kiểm sát trực tiếp; đại diện cơ quan Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh có đồng chí Lê Diên Thu – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh cùng các đồng chí Phó Chi cục trưởng cùng toàn thể các Chấp hành viên, thẩm tra viên, kế toán nghiệp vụ và các bộ phận liên quan khác tham dự buổi làm việc.

 

 
Toàn cảnh buổi làm việc

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã phát hiện thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh còn một số tồn tại, vi phạm như: Vi phạm về việc thu tiền của người phải thi hành án không đúng với bản án và quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự, vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án,  vi phạm về việc phân loại án chưa có điều kiện thi hành án, vi phạm về trình tự, thủ tục giải quyết việc thi hành án, vi phạm quy định về giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự… Qua đó, VKSND huyện Phù Ninh đã ban hành Kháng nghị số 64 ngày 09/3/2020, kiến nghị số 122 ngày 16/4/2020 yêu cầu Chi cục thi hành án Dân sự huyện Phù Ninh khắc phục những vi phạm nêu trên và được Chi cục Thi hành án Dân sự chấp nhận.

 

                                                                              Nguyễn Duy Hưng – Viện KSND huyện Phù Ninh.